Was this page helpful?

Rutine - Tiltredelse

  Denne rutinen benyttes også for registrering av personer som ikke skal tilsettes, men som skal ha datatejenester som f.eks. epost eller annet.

  Personalavdelingen og kontorsjef/personalansvarlig ved enheten skal se til at nødvendige registreringer av den nytilsatte blir utført og deretter sende melding til it-drift@hil.no om nytilsettingen.  Tildeling av brukerkonto forutsetter at den nytilsatte er korrekt registrert i tiltredelsesskjema senest 14 dager før tiltredelsesdato. Plassering av skjema er under omlegging, men personalavdelingen ved Tove Holen vil kunne gi nærmere informasjon om hva som gjelder i øyeblikket.

  Følgende felter må fylles ut for ansettelser (kategoreien andre som skal ha tilgang trenger ikke typiske ansattdata, kun det som er merket med rødt):

  • Etternavn
  • Fornavn
  • Avdeling/enhet
  • Tjenestested/Fagmiljø
  • Tiltredelsesdato
  • Ansattnummer (fra personalsystemet)
  • Stillingsbetegnelse
  • Romnummer på kontor.
  • Eventuelt ekisterende telefonnummer på kontoret
  • Maskinbehov
  • For ikke ansatte må det oppgis mobiltelefonnummer og organisasjon de tilhører

  NB! Fødselsnummer (11siffer) og bankkontonummer skal IKKE  føres på skjema. I stedet skal
  fødselsnummer sendes i epost til gruppen "nummer" og herfra vil det spre seg til alle som skal ha dette. Se nærmere info her.

  Maskin, telefon, brukernavn og passord blir utdelt fra IT-tjenesten ved tiltredelses eller etter øvrig avtale. IT vil også gi en generell innføring i bruk av maskin, Outlook og fraværsmarkering av telefon.

  Alle maskiner som leveres av IT skal inneholde standard programvare.

  For oversikt over øvrig programvare i bruk ved HiL klikk her. Føres i tiltredelsesskjema under spesiell programvare.

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  3263 view(s), 17 edit(s) and 2692 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg