Was this page helpful?

Telefonsvarer

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

   

  Telefonsvarer kan være et nyttig tjeneste for brukere som ønsker å nå deg når du ikke er på kontoret. Alle telefonene på høgskolen har en sentralt plassert telefonsvarer du kan nå fra alle telefonene eller utenfra. Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med denne tjenesten.


  a) Tegn i talepostkasser

  # avbryter eller bekrefter tjenester

  * er til generell hjelp

  tall brukes til å navigere i menyene


  b) Gå inn i  egen postkasse:

  Tast nummer 29 og vent på beskjed.

  Tast kontonavn, som er lik intern nummer og passord er satt standard lik intern nummer (NB fem sifre).

  Bytt passord. Se tileggsfunksjoner.


  c) Lytt til innkomne talemeldinger

  Internt: Tast 29, oppgi kontonummer og passord

  Du kan lytte på meldinger utenfra.

  Eksternt: Ring 61288010, oppgi eget telefonnummer og passord.


  d) Varsel om ny talemelding:

  Ny melding varsles ved at summetonen forandrer seg på standard apparater. 

  På spesialapparater lyser en rød lampe.


  e) Medflytt  samtaler til telefonsvarer: 

  Medflytt av innkomne samtaler til telefonsvareren på standardapparat:

  tast *21*29#

  For å oppheve medflytting

  tast #21#

  Medflytt på spesial apparater trykkes knappen “medflytt”, tast “29” og trykk på knappen medflytt på nytt.

  Oppheves ved å trykke en gang på medflytt knappen.


  f) Ekspressbeskjed til intern bruker:

  Internt tast 27, oppgi telefonnummer til mottaker etterfulgt av #, les inn beskjed, avslutt med 0

  Kan brukes utenfra.

  Eksternt: tast 61288009, oppgi internt telefonnummer etterfulgt av #, les inn beskjed, avslutt med 0


  g) Hurtig høring av talebeskjed:

  1 - spoler fem sek bakover,

  2 - spoler fem sek framover,

  4 - spoler en beskjed bakover, 

  6 - spoler en beskjed framover.


  h) Tilleggsfunksjoner til talepostkasse

  List postkasse kommandoene: tast: 8*

  8-2- Legg inn hilsen til eksterne=1, til interne=2, midlertidig hilsen=3 (Spill-inn hilsen=5, Avslutt innspilling=#, lytt til innspilling=2, slett hilsen=76)

  8-4 Endre passord

  8-5 lag distribusjonsliste

  8-6 Gå til melding nr

  8-9 lag personlig hilsen

  # - avslutt


  i) Beskjedkommandoer talepostkasse:

  List beskjed kommandoene tast: 7*

  7-0 Leveringsmåte

  7-1 Svar avsender

  7-2 Spill av konvolutt (info om 

         meldingen)

  7-3 Videresend melding til andre

  7-4 Svar alle

  7-5 Sett sammen melding

  7-6 Stryk en melding

  7-9 Send talemelding


    

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1904 view(s), 1 edit(s) and 2781 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg