Was this page helpful?

OTRS - Support / Saksbehandling

   

  Du kan bruke de følgende "tags"

  <OTRS_OWNER_*>
  Valg for sakens eier (f.eks. <OTRS_OWNER_UserFirstname>).
  <OTRS_RESPONSIBLE_*>
  Valg for saksansvarlige (f.eks. <OTRS_RESPONSIBLE_UserFirstname>).
  <OTRS_CURRENT_*>
  Valg for den nåværende brukeren som ba om denne handlingen (f.eks. <OTRS_CURRENT_UserFirstname>).
  <OTRS_TICKET_*>
  Valg for sakens data (f.eks. <OTRS_TICKET_TicketNumber>, <OTRS_TICKET_TicketID>, <OTRS_TICKET_Queue>, <OTRS_TICKET_State>).
  <OTRS_CUSTOMER_DATA_*>
  Valg for den nåværende brukerens brukerdata (f.eks. <OTRS_CUSTOMER_DATA_UserFirstname>).
  <OTRS_CONFIG_*>
  Valg for oppsett (f.eks. <OTRS_CONFIG_HttpType>).

  Eksempel maler

  Autosvar

   

  RE: <OTRS_CUSTOMER_SUBJECT[20]>
   
  Thanks for your email.
   
  You wrote:
  <snip>
  <OTRS_CUSTOMER_EMAIL[6]>
  </snip>
   
  --
  Super Support Company Inc. - Waterford Business Park
  5201 Blue Lagoon Drive - 8th Floor & 9th Floor - Miami, 33126 USA

  Hilsning

   

  Dear <OTRS_CUSTOMER_REALNAME>,
   
  Thank you for your request.

  Signatur

   

  Your OTRS-Team
   
  <OTRS_CURRENT_UserFirstname> <OTRS_CURRENT_UserLastname>
   
  --
  Super Support Company Inc. - Waterford Business Park
  5201 Blue Lagoon Drive - 8th Floor & 9th Floor - Miami, 33126 USA
  --
  PS: Your email address in our database is "<OTRS_CUSTOMER_DATA_UserEmail>".
  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1462 view(s), 1 edit(s) and 2488 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg