Was this page helpful?

Videreutvikling av kurs og konferanse extension

   

  Pål Messenlien

  Høgskolen I Lillehammer

  2613 Lillehammer

  Beskrivelse

  Løsningene har vært utviklet av Nexus consulting i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer og Amandus Festivalen. I senere tid har utviklings arbeidet utarbeidet seg til et samarbeids prosjekt mellom Nexus og Høgskolen i Lillehammer. Utviklingen av kildekoden har blitt versjonert på Nexus sine versjonerings servere. Idag dekker løsningen behov for generel konferanse påmelding, men kurs modulen har sine mangler etter erfaring fra ifjor. Videreutviklingen skal forbedre begge løsningene på grunnlag av kunnskap og nye behov.

  Amandus kurs påmelding

  Kursmodulen ble utviklet for Amandus festivalen I fjor på grunnlag av kode fra kurs modul utviklet av Nexus for Høgskolen I Sogn og fjordane. I denne prossessen så ble det også utviklet et grensesnitt for eksportering til agresso. Løsningen gir brukeren mulighet til å melde seg på og av flere kurs samtidig. Kursene er regstrert med et vist antall plasser. Disse sjekkes mot kurs valget og fjerner muligheten for å melde seg på kurs som ikke har fler plasser igjen. Brukeren kunne også gå inn senere og endre sine påmeldinger. Fakturering ble gjort via eksportering av påmeldinger og sendt som brevpost. Import av faktuerte ble gjort til agresso.

  Konferanse påmelding

  Konferanse løsningen ble også utviklet for en engelsk konferanse ved høgskolen. Tanken var å kunne lage en såpass fleksibel løsning at den kan brukes videre til alle konferanser som arrangeres ved høgskolen. Påmeldingen skjer uten at bruker behøver å registrere seg i systemet. Ved opprettelse av skjemaet så har man mulighet til å legge inn alt fra konferanse avgifter til hotell overnatting. Når påmeldinger var mottatt så kan det kjøres fakturering via epost og eksport av fil til agresso. I etterkant så har det blitt gjort mange endringer på løsningen for å tilpasse den mest mulig til envher konferanse. Idag har løsningen mulighet til å manuelt kontrollere agresso data for eksporten, man kan gjøre endringer på hva som vises i påmeldings skjemaene.

  Videreutvikling

  Arbeidsflyt beskrivelse amandus 2008

  Amandus har valgt å bruke 2 påmeldinger i år, en for selve festivalen og en for kurs påmeldingen.

  1. Bruker registrerer seg på websiden som ez bruker

  2. Påmeldings knapp for festivalen vises under «mine påmeldinger»

  3. Bruker registrerer seg på festivalen via et begrenset «konferanse» skjema, skjemaet har mulighet til å booke antall plasser til festivalen.

  4. Når festival påmelding er registrert så får bruker mulighet til å registrere seg på kurs via «mine påmeldinger» med bruker ID

  5. For å fullføre kurs registrering så må man legge inn en gyldig bruker ID som finnes i festival påmelding.

  6. Bruker kan velge å endre sine kurs påmeldinger.

  «Konferanse/ festival» påmelding

  Nye funksjoner og endringer:

  Klasse «conference» (opprettelse av påmeldings skjema)

  • Institusjon er ikke påkrevd

  • Mulighet til å fjerne overnatting tab ved å skrive «none» som hotel identifier

  • Antall plasser: Tekst felt med standard verdi 1

  • XML felt for bekreftelses epost på samme måte som faktura epost.

  • Epost adresse felt for faktura avsender.

  Klasse «conference registration» (registrering av påmelding)

  • Antall plasser

  Fakturering og agresso eksport

  • Summerings på grunnlag av antall plasser. Dette påvirker også faktura og agresso eksport.

  • PDF vedlegg i mail faktura, faktura kan også lastes ned via «mine påmeldinger»

  • Bug: Agresso eksporten behøver en bedre sjekk for tomme felt i eksport fila.

  Kurs påmelding

  Nye funksjoner og endringer:

  • Kurspåmelding kontrolleres via gyldig bruker ID fra festival påmelding. Denne må tastes inn ved påmelding av kurs. Hvis bruker er logget inn og allerede er registrert for festival fylles koden automatisk inn. Hvis bruker ikke har gyldig kode ved registrering så rutes han automatisk til festival påmelding.

  • Tids sjekk for kurs må også kjøres når det gjøres nye påmeldinger. Sjekk mot eksisterende påmeldinger.

  • Antall plasser på kurs må sjekkes før registrering. Dette er for å unngå overbookinger.

  Mine påmeldinger

  Modul view som viser alle påmeldinger bruker er meldt på. Hvis rettighet er satt så kan bruker også redigere og fjerne påmeldinger. Faktura pdf vedlegg vises også her.

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1655 view(s), 2 edit(s) and 6188 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg