Was this page helpful?

Første møte i arbeidsgruppen for IKT i PIU 8. august

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

  Møtet ble holdt på Elverum og alle unntatt ansatt representanten fra Hedmark kunne komme.

  Vi gikk gjennom mandatet og oppgavene og lagde plan for milepelene 5. september og 30. september.

   

   Arbeidsgruppene bes:

  1. Beskrive overordnet hvordan det administrative funksjonsområdet ser ut i de tre virksomhetene i dag.
  2. Angi hvilke funksjoner som er fakultetsavhengige, hvilke funksjoner som er fakultetsuavhengige, og hvilke funksjoner som må ligge både på institusjonsnivå og på fakultetsnivå, med utgangspunkt i de overordnede prinsipper for faglig organisering som ble vedtatt i høgskolestyrene 10., 14. og 15. juni 2011. Identifiser herunder det som er typiske lederstøttefunksjoner på fakultets- og instituttnivåene.
  3. Angi hvilke funksjoner som er campusavhengige, hvilke funksjoner som er campusuavhengige, og hvilke funksjoner som må ligge både på institusjonsnivå og på campusnivå.
  4. Angi hvilke funksjoner som kan defineres som rene 2. linjefunksjoner.
  5. Angi for hvilke funksjoner en økt spesialisering er hensiktsmessig.
  6. For pkt. 4 og 5 foran: Angi for hvilke funksjoner en distribuert oppgaveløsing kan anbefales, og angi for hvilke funksjoner det må/bør legges opp til en sentralisert oppgaveløsing.
  7. Ut fra pkt. 4, 5 og 6 foran: Skissere en organisasjonsmodell for det administrative funksjonsområdet.
  8. Foreslå oppgaver som kan vurderes lagt til den administrative campusledelsen.
  9. Vurdere om det er områder/funksjoner som burde vært lagt ut som eget administrativt funksjonsområde eller lagt under et annet av de administrative funksjonsområdene, jfr. forslagene til arbeidsgrupper under pkt. 3.1.
  10. Utarbeide en skisse til milepælsplan for å få på plass felles systemer, regelverk og rutiner innen 01.01.2013.
  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1125 view(s), 1 edit(s) and 1950 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg