Was this page helpful?

Endring av rutine for PIN-kode til studenter.

  Prosjektplan:

  Generelt

  Funksjon for å oppdatere PIN fra FS skrus på natten mellom 20. og 21. desember. Samtidig skrus endring av PIN-kode i studreg av. Etter dette blir det ikke anledning til å endre PIN-kode på egenhånd.

  Midlertidig PIN-kode er lagt inn i metakatalog for studenter som manglet dette. Dette vil bli skrevet over fra FS når den nye funksjonen settes på. Alle andre som også har endret PIN-koden vil få denne overskrevet fra FS.

  Vi har avtalt med STOVER (Jørgen) at vi fjerner alle PIN-koder på personobjektene på ettermiddagen dagen før. Brukerobjektene vil fremdeles virke. Om natten vil oppdatringsrutinen hente PIN-koder fra FS og legge dem inn i personobjektene. Endringen vil kopieres videre til de aktive brukerobjektene.

  Fra samme dato vil selvaktiveringsrutinen for nye studenter endres slik at de benytter fødselsnr. og PIN for å aktivere kontoen første gangen.

  Testing og overvåkning

  Overføring av pinkoder i adgangskontrollsystemet skal gå automatisk når brukerobjentet endres. Men denne mekanismen har vi erfart kan bli ustabil når det blir mye trafikk. Rita-serveren bør overvåkes, da den har en tendens til å henge seg opp. Det er grunn til å tro at den vil gjøre dette denne natten.

  Vi bør også ha noen kort vi kan teste den 21. slik at vi kan sjekke om alt virker.

  Oppdatering av studentportal (studreg)

  Vi må endre PHP scriptet som styrer studentportalen slik at det som skal oppgis for første gangs autentisering er fødselsnummer og  PIN-kode.

  Muligheten for å endre PIN-kode her må tas bort. Men det bør en stund til være mulig å se koden slik at eksisternde studenter som har fått ny kode eller glemt koden kan finne den der.

  Ansvarlig: Pål

  Frist for ferdig testet utgave: 10.desember

   

  Informasjon til studenter

  Informasjon på hil.no

  Plakat informasjonen bør også legges ut på hil.no og for studenter.

  Ansvarlig: Pål Messenlien 

  Tidsfrist: Før 20 desember

  Brev fra studieadministrasjonen til nye studenter medio desember

  Nye studenter må informeres om deres PIN-kode og bruk av selvregistrering og låskort.

  Forslag til ordlyd:

  "Bla bla….."

  Ansvarlig: Berit Kletthagen

  Tidsfrist: Før utsending til nye studenter

   

  Fronter

  Informasjon legges ut i Fronter slik at det blir tilgjengelig for alle. Odlyden i vedlagte fil kan benyttes.

  Ansvarlig: Steinar Hov

  Tidsfrist: 1. desmber

  Informasjon kan tas ut igjen i midten av januar.

   

  Plakater

  Vi kan sette opp plakater på egnede steder for å informere. Det gjelder spesielt der låskort er i daglig bruk, for eksempel filmskolen og TVF. Det bør også settes opp ved ytterdører, bilioteket og studentorget.

  Steder:

  Forlag til ordlyd:

  Se vedlegg

  Ansvarlig: Bjørnulf

  Tidsfrist: 1. desember

  Plakatene kan tas ned igjen i midten av januar.

  Videoinstruksjon for aktivering må endres

  Steinar Hov har laget en skjermvideo som viser hvordan studentene aktiverer kontoen på den gamle måten. Her må det lages en ny video som viser den nye rutinen. Eventuelt kan den fjernes og erstattes av en skriftlig veiledning.

  Ansvarlig: Steinar Hov

  Tidsfrist: 17. desember

  Koordinering

  Vi har sjekket ut med studieadministrasjonen, filmskolen og TVF at det ikke er noen eksamener eller andre ting som foregår på disse dagene som gjør dem til dårlig egnet til å gjøre en slik endring. Det er ingen ting som tyder på at det skulle være spesielle poblemer.

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  3781 view(s), 24 edit(s) and 4924 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg

  FilStørrelseDatoLagt til av 
   Ny PIN.doc
  Ingen beskrivelse
  300 kB14:52, 24 Nov 20107000781Hendelser