Was this page helpful?

Kravspesifikasjon sesjons påmelding

  Pål Messenlien
  Høgskolen i Lillehammer
  IT avdelingen

  Bakgrunn

  Høgskolen i Oslo (HiO) har behov for utvikling et konferanse påmeldings skjema som inneholder sejsjons valg. I tillegg er det behov for et rent design på konferanse siden som ikke inneholder Høgskolen i Lillehammer sin logo. Utviklingen blir gjennomført av IT avdelingen ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) i samarbeid med Senter for Livslang læring (SeLL).

  Før utviklingen av nye funksjoner må konferanse sidene til SeLL oppgradere eZ publish versjonen til versjon 4.0.* eller 4.1.*.

  Beskrivelse

  Prosjektet vil bli gjennomført i flere faser.

  1) Oppgradering

  Konferanse sidene kjører idag på versjon 3.8 av eZ publish. Nye versjoner av publiserings løsningen vil også bli oppgradert etter grunnlag fra HiL sine hjemmesider. Nye funksjoner vil også bli lagt inn i løsningen. Konferanse løsningen vil bli oppgradert etter versjonen som idag kjører på Amandus festivalen sine hjemmesider. Tilpassninger og videre utvikling følger denne versjonen.

  Tids estimat: Oppgradering 5 timer, 5 timer testing og feil søkning.

  2) Valg av rent design på Hjemmeside malen

  Et ekstra valg på Hjemmeside malen gjør det mulig å sette visnings malen til et rent design uten HiL logo. Farger i designet vil være hvit og grå.

  Tids estimat: utvikling 3 timer, 2 timer testing og feil søkning.

  3) Sesjons valg i konferanse påmelding

  Nye valg i konferanse påmeldings skjemaet:

  • Sesjons påmelding (Ja/Nei)
  • Sesjons valg (Enkelt valg/ Fler valg)
  • Sesjoner. Felter for å sette Dato, Tid start, Tid slutt, beskrivelse

  Visnings valg av sesjoner på selve bruker påmeldingen vil kontrolleres på grunnlag av disse feltene.

  Sesjons valgene vil også komme opp under bekreftelses bildet pluss i bekreftelses eposten. Det må vurderes om de også skal stå i faktura.

  Tids estimat: Utvikling 10 timer, 5 timer testing og feilsøking.

  4) Dokumentasjon

  I oppgradering og utviklings perioden vil det bli laget en dokumentasjon. Dette vil gjøre videre arbeid og samarbeid med løsningen enklere. Dokumentasjonen vil også være et grunnlag til bruker veiledning om hvordan bruke og administrere løsningen. Dokumentasjonen vil også ta for seg oppsett og tekniske krav.

  Gjennomføring

  Prosjektet settes igang 5 Juli 2009, frem til 10 juli vil oppgradering og testing av konferanse sidene bli gjennomført.

  Arbeidet gjenoptas igjen 9 august og vil ferdigstilles 14 august. Da skal konferanse påmeldingen til HiO være testet og klar for publisering. Dokumentasjonen ferdigstilles senere.

  Deling av løsningen

  Etter utviklings perioden vil det bli mulig for HiO å laste ned og installere konferanse løsningen på sine egne servere.

  Pål Messenlien

  1 Juli 2009

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  2258 view(s), 3 edit(s) and 2907 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg