Was this page helpful?

Aktivtetslogg

    

  Januar: Stor aktivitet

  Aktiviteten i prosjektet er fra nå så stor at vi ikke har kapasitet til å følge opp denne loggen. Vi benytter et eget prosjektrom for kommunikasjon internt i prosjektet. Det er også utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for å informere de ansatte.

  9. januar: oppretting av prosjektrom

  Vi har laget et prosjektrom på vår Office 365 applikasjon. Deltakere i prosjektet på logge seg på med sin konto.  Her er adressen til siden: https://uinn.sharepoint.com/teams/msip/

  6. januar: Møter med Evry

  Vi hadde møte med serverteam angående AD, Navnekonvensjon og System Center. Vi hadde også en presentasjon av Sharepoint/SmartPoint  for administrasjonen og et møte etterpå der vi drøftet SharePoint i relasjon til migrering fra LotusNotes.

  18. desember: Aktivitetsplanlegging med Evry

  Oppgaver til neste gang:

  1. Hil må jobbe videre med hvordan AD strukturen skal se ut.
  2. Kopi av ukryptert Notes postboks sendes til Tom Åsen for testing av migrasjon.
  3. Vi lager et forslag til en signatur-mal.
  4. Finne ut hvilke databaser i Notes som skal over i Public 360 og hvilke som skal til lokal SharePoint. Hvem har rettigheter?
  5. Skaffe oversikt over møterom som skal være med i møteromsbooking.
  6. Informasjon til ansatte med oppfordring til rydding som en forberedelse til flytting/migrering.
  7. Kontakte Crayon for å få til et lokalt kurs i System Center Configuration Manager på HIL pluss planlegge kursing for Exchange og Lync.
  8. Per Martin får opp grunnleggende infrastruktur i Hyper-V med nettverk (LAN).
  9. Navnekonvensjon for servere er neste avklart.  Det lages en beskrivelse til neste gang (Evry).
  10. Vi må gå igjennom hvilke servere vi har og sjekke hvilke som er supportert på Hyper-V.
  11. Etablere et prosjektrom for prosjektet i SharePoint (Evry).
  12. Dokumentere rettighetsstruktur med alle unntak og spesialtilfeller. Hvilke rettighetsgrupper finnes? Er det kjennetegn som gjør det mulig å etablere en automatikk rundt dette?
  13. Testing av konsekvenser for PC brukere ved bortfall av lokal administrator. Vi må sikre at etablerte applikasjoner fungerer.
  14. Sende ut møteinnkalling til 6.1 angående SharePoint.
  15. Sende tips om Quick Start info (Evry)

   

  17. desember: Internt planleggingsmøte.

  Agenda:

  1. Referat fra møtet med Evry.
  2. Arbeidsmåte i prosjektet: Avklaringer og evt. konflikter med andre oppgaver, plan A, B og C etc.
  3. Avklaring av roller: Hvem skal ha ansvar for hvilke deler av teknologien i prosjektet? AD, Exchange. Lync, System Center
  4. Hvilke kurs skal vi satse på å prioritere og hvilke datoer kan vi legge inn i kalenderen som kursdager?
  5. Opplæring av ansatte og organisering av superbrukere
  6. Har vi noen formening om hvilke deler av System Center vi ønsker å ta i bruk først?
  7. Migrasjon fra Notes og avvikling og erstatning av baser.
  8. Avklaring av valg av tekniske løsninger og migrering til Hyper V (Hardware Software og skytjenester).
  9. Hvordan skal vi innføre Lync? Standardisering og stadier i prosjektet.
  10. IDM
  11. Eventuelt

   

  5. desember: Planleggingsmøte med Evry

  Vi hadde vårt første planleggingsmøte med Evry og fikk gjort noen avklaringer med hensyn til valg av teknologi, og en overordnet oppdeling i delprosjekter. Det gjenstår en del på kontraksforhandlinger så vi har ennå ikke underskrevet kontrakten. Vi bestemte nytt prosjektmøte den 18. desember for planlegging av mer detaljer og utarbeidelse av en aktivitetsplan.

  12. november 

  Vi har hatt møte i styringsgruppa. Vurderingen var at dette var klart nok og det var en leverandør som pekte seg tydelig ut. Det ble også klart at prosessen var i orden og at dette var innenfor de juridiske rammene som gjelder for denne typen anbud. Det ble tatt beslutning om leverandør. Evry ble valg som hovedlevrandør på prosjektet.

  6. - 11. november 

  Vi har hatt avklaringsmøter med alle tilbyderne og foretatt en evaluering der flere medarbeidere har deltatt.

  25. oktober: Anbudsfristen er gått ut

  Det er kommet inn tilbud fra de tre leverandørene: Atea, Crayon og Every. Vi legger opp til en rask behandling og planlegger møter med tilbyderne 6. og 7. november.

  14. oktober: Tilbudskonferanse angående anbud på migrasjon

   Referat fra tilbudskonferanse 14. oktober 2013

  11. oktober: Undertegning av kontrakt med Crayon på kurs for ansatte

  Isabelle Tureau Glemmestad fra Crayon var her og undertegnet kontrakten. Vi diskuterte også framdrift og gjennomføring av opplæringen.

  4. oktober: Anbud på migrasjonsprosjektet ble lagt ut på doffin.no

  Se linken: Microsoft infrastruktur ved Høgskolen i Lillehammer

  Alle dokumentene ligger også her lokalt under: Anbud på Microsoft migrasjon

  27. september: Møte angående sluttføring av anbudsinnbydelse

  Vi sikter på å legge ut anbudet fredag 4. oktober og arrangre en tildudskonferanse mandag 14.10 kl. 12.00 på HIL.

  26. september: Møte i styringsgruppa

  Behovssifikasjonen til anbudet ble gått i gjennom og det ble gitt fullmakt til å fullføre prosessen med å gå ut med offentlig anbud. Vi regner med at det vil skje i uke. 41.

  23. september: Domener for Office 365 er godkjent.

  Lisenser og domener for Ofiice 365 som skytjeneste er på plass. Vi er klar for prøvedrift og for å ta dette i bruk senere. Vi ser på importmuligheter for bulk import av studenter.

  19. september: Gjennomgan av behovsspesifikasjon for hoved anbud

  Versjon 0.3 av behovsspesifikasjonen ble gått i gjennom internt på IT. Det blir møte i syringsgruppa 26.9 og vi håper å være klar for utsendelse av anbudet uka etterpå.

  10. september: Møte i styringsgruppa angående anbud på kurs.

  Leverandør ble endelig besluttet. Brev med resultatet og anskaffelsesprotokoll blir sendt til tilbyderne i løpet av de nærmeste dagene. Deretter er det 10 dagers klagefrist før beslutningen er endelig.

  4. september: Administrasjonsseminar på Norsk vegmseum

  Alle ansatte i administrasjonen hadd et informasjonsseminar på Norsk vegmusseun ved Hunnerfossen. IT avdelingen presenterte prosjektet. Se vedlegg: ProsjektITPresentasjon-4-9-13.ppt

  3. september: Møte om første utkast til behovsspesifikasjon på hovedanbud.

  Vi diskuterte utkastet internt på IT avdelingen.

  28. august: Møte angående anbud på kurs

  Anbudsrunden resulterte i tre tilbud fra: Every, Glasspaper og Crayon. Vi hadde et møte der vi gjennomgikk tilbudene og rangerte dem i henhold til kriteriene. Endeleig beslutning blir tatt på møte i styringsgruppa 10.9.

  19. august: Presentasjon av System Center fra Lumagate

  15. august: Presentasjon av prosjektet for studieledere

  Se referat som er vedlagt nedenfor.

  10. juli: Anbud på kurs

  Vi gikk ut med anbud på DOFFIN for aktuelle kurs. Konkurransemappen vil være tilgjengelig for den som registrerer seg i KGV / logger seg inn på:https://www.eu-supply.com/visma-kgv.asp

  4. juli: Møte i styringsgruppa

  Vi drøftet de siste justeringene på anbudsdokumentene til kurs-delen av prosjektet. Vi vil sette 15. august som dato for åpning av innkomne tilbud.

  Det var også aksept for at den opprinnelig tidsplanen var for ambisiøs og at vi trenger mer tid både av hensyn til kapasitet og kvalitet i prosessen.

               Kurs på HIL for IT-ansatte Uke 26 2013 

   

   20130627_081108.jpg 20130627_083958.jpg

  20130627_122926.jpg 20130627_125637.jpg

  </wbr></wbr>

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  5924 view(s), 51 edit(s) and 11092 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.