Was this page helpful?

Referat fra tilbudskonferanse 14. oktober 2013

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

  Referatet er lagt ut som komentar under. Vi legger også ut skriftlige spørsmål og svar som kommentarer her.

  Agenda:

  • Velkomst og presentasjon av IT-tjenestens organisasjon (Gunnar Toftegaard)
  • Oversikt over prosjektet (Bjørnulf Hafstad)
  • Supporttjenestens relasjon til prosjektet
  • Eksisterende serverinfrastruktur (Per Martin Haddeland)
  • Eksisterende nettverksinfrastruktur (Kai Gjessing)
  • Spørsmål
  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1950 view(s), 6 edit(s) and 471 character(s)

  Kommentarer

  Vis 3 av 3 kommentarer: vis alle
  Tilbudskonferanse for innføring av Microsoft infrastruktur ved Høgskolen i Lillehammer, mandag 14. oktober kl 12-15
  Tilstede:
  Evry, Øyvind Solbakken
  Atea, Thommy Mikkelsen
  Hil: lT-direktør Gunnar Toftegaard, prosjektleder Bjørnulf Hafstad, Nettverksteam Kai Gjessing og
  Kadaffi Nasir, serverteam Per Martin Haddeland og Gudveig Skrutvold.

  A) Bjørnulf, gikk gjennom behovs spesifikasjon.

  Del 1: Migrering fra Novell til Microsoft

  Spørsmål stilt:
  Skal det legges inn tilbud på hardware?
  Hil mener vi har tilstrekkelig kapasitet, men det kan inngis tilbud hvis leverandør mener vi bør
  oppgradere/bytte ut.

  Del 2: Migrering fra Lotus Notes/Domino til Outlook/Exchange

  Spørsmål: Skal migrering av e-post gjøres med verktøy?
  Ja, vi ønsker forslag på en effektiv flytting.

  Spørsmål: Er kompetanseoverføring til sluttbrukere med?
  Nei, det er lyst ut som eget prosjekt som Crayon har fått

  Spørsmål: Hvilke mobiler skal synkes med e-post/kalender?
  De mobilene som støtter active sync

  Del 3 lmplementering av ny programvare
  Info: SharePoint er i første rekke en funksjonalitet som henger sammen med det nye Public 360 arkiv
  systemet som kommer våren 2014.
  Ikke avklart hvor mye høgskolen tenger å implementere for å bruke arkivsystemet.

  Info: Avvikling av telefonsentral er ikke formelt vedtatt. Lync innføring er delvis økonomi/teknologi
  drevet

  Info: Følg meg trykk
  Nabohøgskolene bruker equitrac. Vi ønsker forslag på et tilfredsstillende følg meg trykk løsning for
  høgskolen.

  Del 4: Diverse

  Spørsmål: Skal selvbetjeningsportalen bare brukes av ansatte?
  Nei nødvendigvis ikke. Får vi gevinst i forhold til studenter, tar vi gjerne med det. Vi ønsker oss
  produkter/løsninger som får oss til å ta i bruk system senter raskere.

  B) Nettverks- og server-team gikk gjennom eksisterende lT-løsninger

  Spørsmål: Hvor er bilag 10 i del 2 på side 7(eventuelle opsjoner)?
  Dette går ut, det er lista på side 5 som gjelder

  Spørsmål: Vekting av skal og bør krav?
  Det er punktene i pris skjema som er skal krav
  Minimum er å følge pris skjema.
  Kvalitetsvurderingen er viktigere enn pris (60 %). Kan bruke bilag 2

  Spørsmål: Må en bruke kategori i pris skjema?
  Nei en må ikke bruke det hvis en har en kategori på pris på konsulenter. Vi foretrekker høyt
  kvalifiserte, og er villig til å betale for det.
  Time estimater tar vi med i kvalitetsvurderingen.

  Spørsmål: Hvordan er fremdriftsplan. Noen datoer er oppgitt.
  Vi har ambisjoner om å få dette igjennom før jul. Datoen 2. januar 2014 for undertegning av kontrakt, er
  i verste fall.
  Vi sikter på undertegning i overgangen november-desember.
  Der er anledning til å ta forbehold om startdato i løsningsforslaget.

  Kai
  Postet 08:21, 17 Okt 2013
  Innkomne spørsmål etter møtet:

  1) Hvilke tanker har HiL knyttet til onsite og remote bistand fra
  leverandøren?

  Vi er vant med mye remote bistand fra leverandører. Det er hovedmåten som vi bruker eksterne konsulenter når det gjelder tekniske oppgaver. Det er flere konsulenter vi aldri har møtt. Vi er også fortrolig med å ha forskjellige typer prosjektmøter med flere eksterne deltakere samtidig via web- og videokonferanse. Det er mye samarbeid i sektoren som foregår på denne måten.

  Vi har i prosjektet behov for å planlegge og samarbeide. Det vil være naturlig i begynnelsen av prosjektet at vi har en del fysiske møter med eksterne konsulenter for å bygge relasjoner bli kjent med hverandre.

  Det er også mulig fysisk tilstedeværelse, av i alle fall en koordinator, er en fordel i forbindelse med noen kritiske faser i gjennomføringen der vi har knapp tid på å komme i mål.

  a. Hvordan ser HiL for seg at denne fordelingen kan være?

  Vi ser det ikke som noe problem om den største delen er remote kontakt. Vi ønsker å være pragmatiske her. Vi innser at det er kostnadsdrivende med mye reising. Det er ok om man legger inn anbefalinger i løsningsforslaget som vi kan diskutere i forprosjektet.
  Postet 13:38, 17 Okt 2013
  Atea har følgende spørsmål:

  I forhold til pkt:
  Del 2: Migrering fra Lotus Notes/Domino til Outlook/Exchange
  Dette innebærer følgende:
  - Etablering av SharePoint. I første omgang som plattform for
  vårt nye arkivsystem «Public 360».

  Spørsmål:
  Skal dette punktet fortsatt stå i nåværende formulering?

  Her er det egentlig kommet nye opplysninger. Det ser ut til at Public 360 blir tilbudt som en sentral løsning fra Uninett der vi ikke tenger å ha SharePoint lokalt. Hva vi skal gjøre med SharePoint lokalt i prosjektet må bli en del av forprosjektet å finne ut av.

  Men når det er sagt så er det sannsynlig at vi skal ha SharePoint likevel. For at tilbudene skal bli mest mulig sammenlignbare vil vi derfor likevel at det skal gis tilbud utfra de som står i teksten, så får vi drøfte i prosjektet hvor det skal plasseres.


  Vedrørende:

  3.2.1.5 RedHat/Debian/ Ubuntu (12)

  Er dette virtuelle eller fysiske servere?

  Alt som er listet opp er virtuelle servere med unntak av de som eksplisitt er nevnt som fysiske i punkt 3.2.1.6.
  Postet 10:35, 24 Okt 2013
  Vis 3 av 3 kommentarer: vis alle
  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg