Was this page helpful?

Oppgradering OTRS 2.3.3 til 3.0.5

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

  OTRS flyttes fra Jerv til egen server på 158.36.158.93. Databasen blir liggende på varg fortsatt.

  http://otrs.org/downloads/

  Backup av gammel site for flytting

  /opt katalog på jerv

  tar -czvf otrs_jan28.tar.gz otrs

  Flytt fil til ny server

  scp otrs_jan28.tar.gz litago@otrs3.hil.no:/home/litago

  Backup av database på varg

  mysqldump -u otrs --password=**** otrs_new > otrs_new_jan28.sql

  Flytt fil til ny server cp otrs_new_jan28.sql litago@otrs3.hil.no:/home/litago

  Endret my.cnf

  max_allowed_packet = 64M
  

  Import på lokal database server

  mysql -p -f -u otrs --password=**** otrs_new < otrs_new_jan28.sql

   

  Oppgrader til 2.4

  cat scripts/DBUpdate-to-2.4.mysql.sql | mysql -p -f -u otrs otrs_new

  scripts/DBUpdate-to-2.4.pl

  cat scripts/DBUpdate-to-2.4-post.mysql.sql | mysql -p -f -u otrs otrs_new

  Oppgrader til 3.0

  cat scripts/DBUpdate-to-3.0.mysql.sql | mysql -p -f -u otrs otrs_new

  scripts/DBUpdate-to-3.0.pl

  cat scripts/DBUpdate-to-3.0-post.mysql.sql | mysql -p -f -u otrs otrs_new

   

  bin/otrs.SetPermissions.pl --otrs-user=otrs --web-user=www-data /opt/otrs --otrs-group=users --web-group=www-data

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1700 view(s), 5 edit(s) and 1507 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg