Was this page helpful?

Oppgradering av konferanser.hil.no

  Beskrivelse

  Konferanse web kjører idag eZ publish 3.8.9. Denne må oppgraderes til eZ publish 4.2.* evt 4.3.*.

  Påmelding og fakturering er tidligere oppgradert til ez 4.1 gjennom et tidligere samarbeid med HiO. 
  Løsningen flyttes også til ny webserver og databasen legges over til egen server.
  Ved oppgradering av hil.no ble det også utviklet en rekke ferdige scripts. Disse kan gjennbrukes, men vil kreve en god del omskrivning for å tilpasse konferanser. 

  Test miljø for oppgradering

  Grunnet plattform bytte på server siden må det settes opp en utvikler plattform som kan dekke begge plattformer samtidig under oppgraderingen. 
  Dette kjøres på eksisterende server istedet.

  Oppgradering eZ 3.8 til 3.10

  eZ må stegvis oppgraderes. Første steg er og oppgradere 3.8 > 3.9 > 3.10. Dette må gjøres slik fordi 3.10 er siste versjon av eZ som kjører på gammel server plattform. 

  Oppgradering eZ 3.10 til 4.2(3) 

  Stegvis oppgradering 3.10 > 4.0.1 > 4.1. Når vi når 4.1 tas det en backup av hele løsningen før videre oppgradering. Dette er fordi vi vet at konferanse påmeldingen fungerer opp til denne versjonen. Etter testing av 4.1 fortsetter vi steg vis til 4.2 og tester ut 4.3. Hvis alt fungerer som det skal på 4.3 velger vi og oppgradere til denne.

  Kode migrering

  Koden i HiO løsningen er litt forskjellig fra koden som idag kjøres på konferanser. Dette må slås sammen slik at endringer som har blitt gjort på konferanser følger med på den nye versjonen.

  Faktura oppgradering

  Epost fakturering fungerer ikke etter oppgradering til eZ 4.3. Denne må da kodes om. Den enkleste måten og gjøre dette er og gå bort ifra kodingen som idag brukes til å formatere faktura eposten. Og heller ta ibruk pdf faktura via en lenke som sendes i faktura eposten. Dette har også vært en ønsket funksjon tidligere.

  Design oppgradering

  Designet koden må endres for å kunne tilpasse eZ 4.3. Her må det tilpasses nye maler. Her kan vi følge hil.no sin design extension og bruke denne som grunnlag. 

  Ny frontend redigering

  Funksjoner for frontend redigering må endres til samme som er i bruk på hil.no. Denne må tilpasses med design oppgraderingen. Det kan også vurderes om fakturering / agresso eksport legges til i frontend også.

  Gjennomføring

  Når oppgraderingen er gjennomført og fungerer på test plattformen låses dagens konferanser.hil.no for å starte oppgradering. Dette vil si at påmeldinger og endringer i dagens nettsider ikke vil være tilgjengelig i oppgradering perioden. Oppgradering og server flytting gjennomføres, og ny løsning aktiveres for å overta. Dette bør være gjennom førbart på kortest mulig tid.

  Utfordringer

  Den største utfordringen ligger i alle stegene av eZ som må oppgraderes. Server plattform byttet gjør også jobben utfordrende. Det er derfor viktig at ting testes godt før det gjennomføres på endelig versjon.

  Tidsestimater

  Test miljø: 7 timer
  Oppgradering  3.8 til 3.10: 5 timer
  Oppgradering 3.10 til 4.2: 5 timer
  Oppgradering 4.2 til 4.3: 2 time
  Kode migrering: 4 timer
  Fakura oppgradering: 5 timer
  Design oppgradering: 5 timer
  Design tilpassninger for 4.3: 5 timer

  Testing: 2 dager (timer fordelt over flere personer for rapportering av feil)

  Gjennomføring og flytting: 7 timer

  Finansiering

  Det foreslås at IT og SeLL deler time kostnader. IT betaler for teknisk arbeid rundt server og flytting av løsningen. Mens Sell betaler for oppgradering og gjennomføring. IT intern fakturer timer til SeLL for gjennomført arbeid.

  Videreutvikling

  Det har vært foreslått en rekke nye funksjoner for videreutvikling etter oppgradering.

  • Fleksibilitet i prising av tilleggstjenester: Nytt felt legges til (Annet), som summerer opp
  • Personalia delen får mulighet til å legge inn Fakturareferanse
  • Sesjons påmelding økes fra 3 til 5
  • Moms: Moms regnes utifra momskode som blir lagt inn i skjema.
  • PDF faktura: Ser på mulighet til 3de parts funksjon for å sende ut link til pdf faktura med faktura mail
  • Design endringer: Mulighet til et renere design uten HiL sin logo
  • eZflow tas i bruk for forsider

  Status

  25 august: Test oppgradering til eZ 4.3 er gjennomført. Og det er funnet problemer med epost faktura og eklsisterende design maler må oppgraderes til 4.3 funksjonalitet.

  Dette kjøres som eget prosjekt etter oppgradering er gjennomført.

  26 mai 2010
  Pål Messenlien
  It Avdelingen
  Høgskolen i Lillehammer
   
  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1575 view(s), 1 edit(s) and 6563 character(s)

  Kommentarer

  Vis 1 av 1 kommentarer: vis alle
  http://projects.ez.no/ezupgrade

  Må testes. Mulig den kan gjøre jobben lettere.
  Postet 14:39, 26 Mai 2010
  Vis 1 av 1 kommentarer: vis alle
  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg