Was this page helpful?

Overgang til nye LDAP servere

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

  Flytting av ldap oppslag fra Hugin/munin/Ldap til meta1/2

  Ansvarlig: Kai, Frist: 1. desember 2010

   

  Oppgaver:

  1) Identifisere av ulike tjenester som bruker vår LDAP

  Ansvarlig: Kai, Frist: 1. mars 2010

  2) Åpne pakkefilter for maskin-maskin og port for hver enkelt tjeneste

  Ansvarlig: Kai, Frist: etterhvert som tjenestene er identifisert

  Primært bruke kryptert forbindelse (636 eller TLS-389)

  3) Endre oppslag fra tjeneste til ny ldap server

  Ansvarlig hver enkelt tjeneste: Bjørnulf/Pål

  4) Avvikle tjenester servere

  Ansvarlig: Bjørnulf, Frist: 15. januar 2011

  - Hugin

  - Munin

   

   

  Meta2.hil.no er etablert som primary ldap server. Meta1.hil.no er secondary.

  Begge servere er satt opp med mulighet for både kryptert og ukryptert kommunikasjon.

  ldap.hil.no er cnavn for  meta1.hil.no.

  Uløste:

  • Studentportalen fungerer ikke mot meta2.
  • dwiki fungerer heller ikke mot meta2.

  I begge tilfeller ovenfor har vi sjekket pakkefilter-oppsettet uten å finne noe galt.

   

   SoftTera LDAP-browser virker ikke mot meta2

  For de systemene som det er mulig åpnes det for forespørsel på port 389 med TLS kryptering eller 636

   

  Hvis tjenesten skal flyttes på ny server bør vi gjøre det før vi åpner inn til meta1/2

  Dette gjelder tjenester på bla Hovin

   

  -------------------------------------

   

  1) Identifisere av ulike tjenester som bruker vår LDAP

  Maskiner som skal ha nytt ldap oppslag:

  Adm nett:

  a) 128.39.109.64 og 65 (ekstra maskin)  -  ID works fotosystem

  Stud nett:

  b) 158.36.158.17 -  OTRS

  c) 158.36.158.17 -  Web (hil.no)

  d) 158.36.158.17 - ansatt.hil.no ( sider for ansatte i wordpress)

  e) 158.36.158.4 -  konferanser

  f) 158.36.158.87 -  TimeEdit

  g) 158.36.158.92 -  dwiki

  h) 158.36.158.92 - ansatte.hil.no (ansattes sider i ez)

  i) 158.36.158.100 (studreg) hovin -  Studreg.hil.no

  j) 158.36.158.94 (filemail) 

   

  DNF/Film-nett

  k) 158.36.155.252 EditShare

   

  server som må flyttes før nyetablering av ldap

  l) - hovin

  m) - Zap.hil.no

   

  Eksterne tjenester

  n) Moria (Uninett)

  o) Fronter

  Server ute av drift

  p) - 158.36.158.10 -  Ichain/Accessmanager(Portal.hil.no), tjensten er for tiden nede

   

   

  2) Åpne pakkefilter for maskin-maskin og port for hver enkelt tjeneste

  Primært bruke kryptert forbindelse (636 eller TLS-389)

   

  a) 128.39.109.64 og 65 (ekstra maskin)  -  ID works fotosystem

  Kortsystemet bruker ldap.hil.no som nå fungere mot meta2

  Stud nett:

  b) 158.36.158.17 -  OTRS

  c) 158.36.158.17 -  Web (hil.no)

  d) 158.36.158.17 - ansatt.hil.no ( sider for ansatte i wordpress)

  e) 158.36.158.4 -  konferanser

  f) 158.36.158.87 -  TimeEdit

  g) 158.36.158.92 -  dwiki

  h) 158.36.158.92 - ansatte.hil.no (ansattes sider i ez)

  i) 158.36.158.100 (studreg) hovin -  Studreg.hil.no

  j) 158.36.158.94 (filemail) 

  DNF/Film-nett

  k) 158.36.155.252 EditShare

   

  server som må flyttes før nyetablering av dhcp

  l) - hovin

  m) - Zap.hil.no

  Eksterne tjenester

  n) Moria (Uninett)

  Byttet til meta2

  Moria er satt opp med meta2 som primary og meta1 som secondary.

  o) Fronter: Byttet til meta2

  Fronter er satt opp med med meta2. Hadde ingen mulighet for secondary.

   

  Server ute av drift

  p) - 158.36.158.10 -  Ichain/Accessmanager(Portal.hil.no), tjensten er for tiden nede

   

   

   

  3) Endre oppslag fra tjeneste til ny ldap server

  4) Avvikle tjenester servere

  - Hugin

  - Munin

   

   

   

  Følgende er gjort:

   

   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1762 view(s), 1 edit(s) and 10825 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg