Was this page helpful?

Kvalitative verktøy

  Kvalitative verktøy

  Versjon: [Hvis en tjeneste har et versjonsnummer eller en kode som sier noe om hvilken utgave av tjenesten som benyttes så skal den noteres her ]
  Dato:[ Dato dette dokument er skrevet ]
  Tjenesteansvarlig:
  [ Ved delegert ansvar skrives navnet på tjenesteansvarlig her ]
  Prioritering av tjenesten :
  [ Prioritering og klassifisering av tjenesten iht. Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren, se SLA ]
  Leveransetider:
  [ Tidsrom for når tjenesten skal være tilgjengelig, eks: 08:00-15:30 06:00-18:00 24-7-365 ]

  Tjenestebeskrivelse

  [ Kort beskrivelse av tjenestens funksjon. Dvs. hva den benyttes til eller hva den gjør ]

  Tjenesteelementer

  [ Beskrivelse av hva tjenesten består av. Hvis den består av flere elementer. Eks. Office består av Tekstbehandling, Regnark, Database osv.]

  Hva inngår i tjenesten

  [ Liste over alle elementer, tillegg, andre tjenester som inngår i denne tjenesten ]

  Hva inngår ikke i tjenesten

  [ Liste over elementer, mulige tillegg som ikke inngår i denne tjenesten men kan være mulig i en utvidelse av avtalen. Eks. tilleggsmoduler i en applikasjon]

  Tjenesterevisjons-forum

  [ Liste over personell / roller som skal inngå i og vurdering av, og endringer i tjenesten ]

  Tjenesteinnholds- og tjenestenivå-endringer

  [ Beskrivelse av hvordan endringer i tjenesten skal foregå ]

  Kostelementer for tjenesten

  [ Liste over alle kostnadselementer som inngår i tjenesten ]

   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  2122 view(s), 1 edit(s) and 2740 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg