Was this page helpful?

Backuptjeneste

  Tjenestenavn

  Versjon: 0.9.1
  Dato:26.05.09
  Tjenesteansvarlig:
  [ Ved delegert ansvar skrives navnet på tjenesteansvarlig her ]
  Prioritering av tjenesten :
  [ Prioritering og klassifisering av tjenesten iht. Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren, se SLA ]
  Leveransetider:
  [ Tidsrom for når tjenesten skal være tilgjengelig,  08:00-15:30 24-7-365 ]

  Tjenestebeskrivelse

  Backup av datafiler medfører at det kan finnes kopier av filer som blir ødelagt , eller slettet ved en feiltagelse. Filene kan forhåpentligvis hentes tilbake og erstatte den ødelagte/slettede filen.

  Tjenesteelementer

  Det som backes opp er hjemmeområdene på filtjenere (h:) og felles datadisker som finnes på filtjenere

  Det tas det backup 1 -en- gang i døgnet, normalt sett i løpet av sen kveld eller i løpet av natten. Noe backup på dagtid kan forekomme. 

  Hva inngår i tjenesten

  For rene datatadisker med få endringer og uten hjemmeområder kan frekvensen være en gang i uken. For disse diskene/områdene går backes opp i løpet av helgen.

  Grunnen til at backup går om natten er for å sikre at filene i minst mulig grad endres mens man tar backup. Hvis filene endres mens backup går kan man ikke være sikker på at man kan legge tilbake en kopi som vil være mulig å bruke.
  Backup systemet finner ut hvilke filer som har blitt endret siden siste gang backup gikk og backe opp disse endrede filene sammen med nye filer som har kommet på disken.
  Det er i første rekke disker på serverne som det blir tatt backup av.

  Hva inngår ikke i tjenesten

  Disker som står i maskinen brukeren har på sin egen arbeidsplass blir ikke backet opp. Det vil si at om du lagrer filer på egen maskin, C: og D: eksempelvis, så har ikke HiL noen backup av dette. Lagrer du data på slike disker må du selv sørge for å ta backup av filene.

  Tjenesterevisjons-forum

  [ Liste over personell / roller som skal inngå i og vurdering av, og endringer i tjenesten ]

  Tjenesteinnholds- og tjenestenivå-endringer

  [ Beskrivelse av hvordan endringer i tjenesten skal foregå ]

  Kostelementer for tjenesten

  [ Liste over alle kostnadselementer som inngår i tjenesten ]

   

   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  2186 view(s), 6 edit(s) and 4320 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg