Was this page helpful?

Tjenestebeskrivelse mal beskrivelse

  Beskrivelse 

   

  Hva inngår

  Hva inngår ikke

  Rapporteringsrutiner

  Hvilke alarmer eller rutinemessige rapporteringer gjelder for tjenesten.

  Virksomhetspåvirkning: X

  (Bussiness impact) En vurdering på en skala fra 1 til 5 hvor stor konsekvensen er for vriksomheten (ikke den enkelte) om tjenesten er nede. Vurderingen tar hensyn til hvor mange og hvor mye som berøres. Desktopaplikasjoner brører f.eks. ikke mange.

  Kritikalitet: X

  På en skala fra 1 til 5, hvor kritisk tjenesten er for den/de som er berørt?

  Prioritering: X

  (Virksomhetspåvirkning + Kritikalitet)/2 = Prioritering. Formelen kan fravikes med spesiell begrunnelse.

   

  Kategori og omfang

   

  Endringsrutiner

   

  Kostnadselementer

   

  Tjenesteelementer

  For agregerte tjenester. En liste over elementer som inngår i pakken.

  Avhengigheter

  Hvilke underliggende tjeneser som denne tjenesten er avhengig av.

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  Sidestatistikk
  7179 view(s), 34 edit(s) and 2899 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg