Was this page helpful?

UNISKA-09

  Du leser nå rapporten fra HiLs deltakelse på UNISKA-konferansen i Falun 16. og 17. februar 2009.

  Deltakere fra SeLL: John Torstad, Torild Schulstok og Mona Stokke
  Andre deltakeren fra HiL: Jens Uwe Korten, Gudmund Moren, Finn Olsen, Kristin Solli, Christian Krogh

  Om UNISKA: http://international.hig.no/internat...eration/uniska

  Konferanseprogrammet: http://www.du.se/templates/Page____7...epslanguage=SV

  Referent: Mona Stokke

  Mandag 16. februar:

  Professor Agneta Stark, rektor Høgskolen i Dalarna. Innledning

  Seminarrommet ekskluerende eller inkluderende? Virtuelle mer inkluderende?

  Se hele foredraget her:
  mms://media.du.se/2009vt/ovriga_amne...a_fo6_asta.wmv

  På Wikipedia:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Agneta_Stark

  Professor Bo Dahlbom, Göteborgs universitet. Framtiden innom högre utbildning  

  Veldig interessant foredrag om vår utvikling - Fra sjimpanser til "sjimpanser med teknologi". Hvor langt kan vi nå!?

  Se hele foredraget her:
  mms://media.du.se/2009vt/ovriga_amne...bo_dahlbom.wmv 

  Bo Dahlbom er professor-kjendis i Sverige og skriver om teknologi og utvikling. Hans hjemmeside:

  http://www.viktoria.se/~dahlbom/get/...swe&id=default

  På Wikipedia:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bo_Dahlbom

   

  Jan Svärdhagen og Stefan Rodheim, IKT-pedagogiskt center, Högskolan i Dalarna. Lärande i snabb förändring

  Jan S forteller om at vi godt kan stille dem spørsmål til foredraget via SMS. Gjorde et eksperiment i 7. klasse - fikk 100 spørsmål på 40 minutter! 2009 - 60% av studentene ved Dalarne er nettstudenter. Vi er en lokal høgskole, men ikke bare! Vi er også en nasjonal høgskole og verdensaktør! Viser oss kart med "student-nedslagsfeltet" og det sprer seg ut over hele jorden, egentlig. Dette er en spennende utvikling! Studentene reiser rundt over hele verden også! De holder seg ikke på ett sted i verden. Backpacker-studenter.

  Se hele foredraget her:
  mms://media.du.se/2009vt/ovriga_amne...o6_sro_jsv.wmv

  Les deres PowerPoint her 

  Vi har jobbet med pedagogikk i stedenfor teknikk - tatt utgangspunkt i "hva vil du gjøre i læringsprosessen?". Dette har vært vår suksessfaktor. De som jobber hos oss, skal ha en pedagogisk utdanning og teknisk interesse, eller teknisk kompetanse med pedagogisk interesse.                   

  Bruker Marratech som videkonferansesystem. For deres studenter er det hverdag å møte hverandre i Marratech. De har til og med arrangert klassefest i Marratech ;)

  De forsøker å åpne opp LMS-ene. Bruker gjesteinnlogging for at andre kan få se hva man gjør i Fronter. Hva med personvern? Kan man vise åpent hva en student gjør og sier i en Fronter-rom? Å lage gjestebrukere for SeLL-kurs er aktuelt å diskutere. På denne måten kan oppdragsgivere og studenter få se hva som skjer i ulike kurs. Er dette en god markedsføring?

  Svärdhagens blogg:

  http://etik.blogspot.com/2007/01/lunar-fr-lrare.html

  Kontaktinformasjon Rodheim:

  http://www.du.se/Templates/InfoPage_...epslanguage=SV

  Agnés Sandin, Akademin Humaniora och Medier, Högskolan i Dalarna. Språkstudier online - en nyckel till rekrytering

  språk.jpg

  Det går nesten bedre med språkundervisning over nettet! De var skeptiske i begynnelsen, men i dag mener de faktisk dette. Frihet, fleksibilitet og tilgjengelighet. Muntlig kommunikasjon er interaksjon. Bruker bla Skype. Det blir og en tettere interaksjon mellom lærere og studenter. Mer individualisert undervisning. Å undervise på nettet krever grundig planlegging. Dette har forandret deres måte å undervise på. Studentene er også mye mer aktive når de kommuniserer via web, enn i F2F undervisning. 

  Se hele foredraget her:
  mms://media.du.se/2009vt/ovriga_amne...ka_fo6_asa.wmv 

  All undervisning skjer via Fronter, Skype og Marratech:

  • Ingen fysiske treff
  • Forelesninger
  • Varierte oppgaver (lytte, lese, skrive, reflektere og diskutere)
  • Diskusjonsforum - mye!
  • Gruppearbeide i Fronter
  • Marratech og Skype seminarer

  Fronter har ikke fonetisk alfabet, derfor bruker de heller et lite tilleggsprogram som heter  ....xxx (sjekk ut dette!)

  I Fronter-forum er erfaringen at ingen studenter gjemmer seg. Alle er aktive. Hensikten er å kommunisere, ikke å rette språket. Her er det mange og lange diskusjoner.

  Et eksempel på et opplegg fra læreren: denne uken har dere som oppgave å lytte til min forelsening, dere har spørsmål jeg har stilt i Fronter-forumet, dere snakker i Skype (skriftlig og muntlig), en gang i måneden har vi seminar i Marratech. Å jobbe to og to i par er veldig nyttig. Da kan man sette Marratech i privat modus for akkurat disse to personene.

  Erfaringsartikkel, "Lyckad distansutbildning medför också extraarbete":
  http://www.sulf.se/templates/Copyrig...e.aspx?id=6957

   Tirsdag 17. februar:

  Mikael Johnson, leder for UNISKA. Kick off för UNISKA-universitetet

  "Sammen former vi en fremtid for indre Skandinavia".

  DSC00107.JPG

    

   

   

   Kort gjennomgang av prosjektene:

  1. Karrierveiledning
  2. Studentsamarbeid og læringsutbytte over grensen
  3. Fremming av fleksibel læring i regionen - hensikt er å øke tilbud og kvalitet, inkludere arbeidslivet,     
  4. Grenseoverskridende veilederutdanning og åpne forskerkurs - hensikten er å samle ressursene ved høgskolene når det gjelder kompetanseutvikling for veiledning av doktorander
  5. Samarbeid med SME innen industri-, design- og teknikkområder
  6. Kunnskapsoverføring internt og eksternt i alliansen og  regionen

  Hva er prosjektets akilleshel? Vi har små budsjetter. Hvordan kan vi skaffe mere midler? Delprosjektene i UNISKA kan gå inn i andre prosjekter. Alle må være sitt ansvar bevisst og søke penger.

  Gruppearbeid - Gruppen Fleksibel læring

  • Stefan Schneider - Karlstad universitet, lærerstøtte IKT, knyttet til biblioteket
  • Steinar Kristensen - Høgskolen i Akershus, yrkepedagogikk, elektronikk, hovedfag pedagogikk, 
  • Fred Johansen - Høgskolen i Gjøvik, nettbasert utdanning 2000, byggingeniør, teknologiavdelingen ved HiG, underviser i byggfag, jobbet mye med EVU
  • Stefan Rodheim, Högskolan i Dalarne, IKT-pedagogiskt centrum
  • Svein Foss, Høgskolen i Hedmark, lærer, IT-bransjen, IT-tjenesten ved HiHm som pedagog - pedIT, mastergrad IKT og læring
  • Mona Stokke, Høgskolen i Lillehammer, SeLL, pedagog

   DSC00108.JPGFelles dokumentsted ("dokument-hörna" ;) ) på googl-docs:

  • brukernavn: uniskaflex
  • passord: flexlarande

  To do:

  1. Alle høgskolene finner et eksempel på næringslivssrettet utdanningstilbud som vi dokumenterer - noe vi kan lære av i gruppen. Dokumentasjonen legges på google docs.
   • Stefan: ENZO, lærersentervirksomhet tilknyttet industrien
   • Fred: Bransje-fokus (ingeniør), ikke bedriftsfokus (synkron/asynkron)
   • Svein: nettbasert utdanning i økologisk landbruk
   • Mona: reiseliv, paramedic, NAV-veiledning

   

   

   

   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  10215 view(s), 60 edit(s) and 10504 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.