Was this page helpful?

Innspill fra BI Kompetanseforum - Årskonfeansen 26. -27. januar 2010

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere
   
  14. gang Årskonferansen arrangeres.
  Nesten 500 deltakere.
   
   Referent: Bente Monset
   
  Foredragene
   
   
  Amund Djuve fra DN: ”Hva ser vi i glasskulen for 2010?”
  – bekymret for hva oljepengene gjør med vår holdning til arbeidsinnsats og sykefraværet
   
  Rune Bjerke fra DNBNOR: Toppsjef i en tid med store endringer – hans betraktninger”
  -         lærdommer om ledelse:
  -          En krise kommer sjeldent alene
  -          Med politisk vilje er nesten alt mulig
  -          Krise gir muligheter
  -          Kriser kan gi styrket indre samhold og lojalitet
  -          Perception – man må kunne skape det bildet som er basert på fakta
  -          Kulturendringer koster mest
  -          Lederskap er et evig maratonløp
  -          Folk og sammensetninger teller – husk også kombinasjonen på rekrutterte folk innenfra og utenfra organisasjonen
  -          The unknown unknowns truer alltid
   
  Kai Henriksen fra Vinmonopolet: ”Tilfredse medarbeidere gir de beste resultatene”
  -         adm. ansatte jobber 1-2 dg ute i butikk hvert år (helst i rushtider – påske/jul)
  -         utydelige ledere gir misfornøyde medarbeidere
  -         vi roser alt for lite i Norge
  -         systematisk prestasjonsledelse
   
  Bård Kuvaas (prof BI) og Cathrine Foss Stene (HR- og komm.sjef i Schibstedt): HR – makt eller avmakt?
   
  Kuvaas:
  -         Det største hinderet er ofte om toppledelsen har skjønt hva de skal med HR eller ikke
  -         Uten solid ekspertkunnskap om mennesker og HR sine mål, virrer HR rundt etter ”best practice”.
  Foss Stene:
  -         Medarbeidere må tas med på HR-arbeidet
   
   
  Parallell seminar om ”Aktuell HR”:
  -         Hvordan beholde ”umistelige” medarbeidere?
  -         Hvordan tilrettelegge for indre motivasjon og få det beste ut av våre medarbeidere?
  -         Case fra Ernst og Young, Stormberg
   
  Indre motivasjon: Adferd utført med bakgrunn i indre belønninger som tilfredshet, glede eller mening knyttet til de oppgavene vi utfører.
   
  Medarbeidere med lite IM ønsker oftere å bytte jobb.
  Hva skaper indre motivasjon?
  -         behovsteori/selvbestemmelsesteori
  -         jobbkarakteristikamodellen – høy grad av jobbautonomi
  -         Autonomiøkende jobbdesign gir mer motivasjon enn diverse belønningssystemer.
   
  IM i praksis:
  -         Still åpne spm og inviter til deltakelse vedr viktige problemstillinger
  -         Lytt aktivt til dine medarbeidere og ta hensyn til deres perspektiver – ikke undervurder de
  -         Tilby valg innenfor strukturer og klargjør ansvarsforhold
  -         Gi ekte og positiv tilbakemeldinger som berømmer initiativ og reell ikke-dømmende feedback om problemer
  -         Minimaliser ytre kontroll
  -         Bidra til utvikling og deling av kunnskap for å øke opplevelsen av å besitte kompetanse og autonomi.
   
   
  Adrian Furnham: Why managers fail – the Psychology of Management Derailment
  Når du velger leder – hvilke egenskaper vil du IKKE ha
   
  Maalfrid Brath fra Manpower: Talentutvikling i en ny tid – hva er suksessfaktorene?
  -         hvordan defineres talentene i en organisasjon?
  -         åpenhet eller hemmelighold rundt temaet?
  -         Fagkarriere vs lederkarriere
  -         Globalisering er en stor utfordring
   
  Hege Yli Medhus fra Agito: Ledertalent – lykketreff eller leveranse?
  -         Gi yngre ledere stort mandat og oppgaver å vokse med
  -         Sørg for mye og tett oppfølging – både synlig og usynlig
  -         Tydelige, direkte og ærlige tilbakemeldinger
   
  Siri Hatlen fra Oslo universitetssykehus og Sigrun Vågeng fra KS: Lederutfordringer mot 2020 i privat og offentlig sektor
  -         Offentlig sektor: skille mellom statlig og kommunal sektor
  -         Den kommunale lederen har svært komplekse rammevilkår – stort krysspress
  -         Krevende roller i off. sektor – kombinert med samfunnsoppdragsrollen
  -         Kortsiktighet i kommunal sektor med årsbudsjetter
  -         Bygge lag – drive ting igjennom: ulike typer mennesker
  -         Tydelighet – mye erfaring fra endringsledelse
  -         Tørre å adressere de krevende temaene
   
  Parallell seminar om ledelse:
  -         Ledelsesutfordringer på tvers av generasjoner (Tore Hillestad, førsteam. NHH)
  -         Kvinner og menn – hvordan dra nytte av mangfold og samspill i din organisasjon? (Anne Grethe Solberg, Gender consulting)
   
  Hillestad:
  -         Er organisasjonskultur noe vi ER eller noe vi HAR?
  -         Generasjoner – for å forstå de andre generasjonene må du forstå deg selv:
  -          The silent generation (33-45)
  -          The Baby boomers (46 – 64)
  -          Generation X (65 – 76) – stor grad av autonomi/selvledelse
  -          Generation Y (77-98) – ”showered with attention”
   
  Skiller mellom fire verdier:
  1)     Core values – kjerneverdier
  2)     Aspirational values (viktige verdier)
  3)     Permission to play – values ( så selvsagte verdier at de ikke må uttales)
  4)     Emerging values – nye verdier som vokser fram
   
  Ledere undervurderer det symbolske lederskapets dilemma.
  Det man gjør og det man ikke gjør – er like viktig
   
  Solberg:
  Viste hvordan ulike typer medarbeidere finner seg til rette i ulike organisasjoner. Mangfold blant medarbeidere (kvinner-menn, ulike bakgrunner og lignende) blir utnyttet i organisasjoner med så flat struktur som mulig.
   
   
   
  Interessant om ledelse og arbeidsliv generelt
   
  Indre motivasjon:
  Adferd utført med bakgrunn i indre belønninger som tilfredshet, glede eller mening knyttet til de oppgavene vi utfører.
   
  Medarbeidere med lite IM ønsker oftere å bytte jobb.
  Hva skaper indre motivasjon?
  -         behovsteori/selvbestemmelsesteori
  -         jobbkarakteristikamodellen – høy grad av jobbautonomi
  -         Autonomiøkende jobbdesign gir mer motivasjon enn diverse belønningssystemer.
   
  IM i praksis:
  -         Still åpne spm og inviter til deltakelse vedr viktige problemstillinger
  -         Lytt aktivt til dine medarbeidere og ta hensyn til deres perspektiver – ikke undervurder de
  -         Tilby valg innenfor strukturer og klargjør ansvarsforhold
  -         Gi ekte og positiv tilbakemeldinger som berømmer initiativ og reell ikke-dømmende feedback om problemer
  -         Minimaliser ytre kontroll
  -         Bidra til utvikling og deling av kunnskap for å øke opplevelsen av å besitte kompetanse og autonomi.
   
   
  Generasjoner – for å forstå de andre generasjonene må du forstå deg selv:
  -          The silent generation (33-45)
  -          The Baby boomers (46 – 64)
  -          Generation X (65 – 76) – stor grad av autonomi/selvledelse
  -          Generation Y (77-98) – ”showered with attention”
   
   
   
  Interessant om lederutvikling – nyttig for ledere som studerer ved HiL?
   
   
  Helsefremmende arbeidsplasser:
  -         Djuve var bekymret for hva oljepengene gjør med vår holdning til arbeidsinnsats og sykefraværet.
  -         Hvordan kan vi sørge for helsefremmende arbeidsplasser?
   
   
  Omdømmebygging:
  -          Bjerke sa at en lærdom var ”Perception – man må kunne skape det bildet som er basert på fakta”
  -          Hvordan blir ledere bedre på kommunikasjon i ulike former?
  -         Hillestad spurte om ”organisasjonskultur er noe vi ER eller noe vi HAR?”
   
   
   
  Ulike mennesketyper øker prestasjonene og resultatene:
  -         Bjerke sa ”Folk og sammensetninger teller”
  -         Kuvaas: Autonomiøkende jobbdesign gir mer motivasjon enn diverse belønningssystemer.
  -         Hatlen: Bygge lag – drive ting igjennom: ulike typer mennesker
  -         Solberg: Hvilke organisasjoner utnytter ulike mennesketyper?
   
   
  Offentlig sektor:
  -         Den kommunale lederen har svært komplekse rammevilkår – stort krysspress
  -         Krevende roller i off. sektor – kombinert med samfunnsoppdragsrollen
  -         Kortsiktighet i kommunal sektor med årsbudsjetter
  -         Tydelighet – mye erfaring fra endringsledelse
  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  2798 view(s), 3 edit(s) and 25835 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg