Was this page helpful?

MeetDifferent, Cancun 20. - 23. februar 2010

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere
   
  Innhold
  1. 5 ways to save 10 hours a week
  2. Making twitter work for you
  3. Hybrid Meeting
  4. Software trends for Today’s meetings
  5. E-mail as a sales tool 
  6. Web 2.0 Legal Issues Affecting Emerging Tchnologies
  7. LinkedIn For Meeting Professionals
   
  Innledning
  Konferansen MeetDifferent gikk over 3 dager og hver dag består av tre deler:
   
  1.         Keynote foredrags (1 hver dag) som tar opp viktige tema på et mer samfunns eller makronivå. Disse gir i liten grad ny kunnskap som enkelt lar seg overføre til egen arbeidssituasjon. Derfor har jeg ikke referert fra disse, men videoer er lagt ut. Alle tre er verdt å høre på.
   
  2.         Parallelle sesjoner eller ”knowledge sessions” (2 – 3 pr. dag). På disse er det en innleder som går mer i dybden på et avrenset tema. Lengden er på 90 minutter. Disse har jeg kort oppsummert og resten vil bli å finne på konferansens nettsider. Det var en rekke ulike temaområder, jeg gikk primært på teknologisesjoner.
   
  3.         Sosiale arrangementer. De blir det ikke noe referat fra. Men det er imponerende hva man kan gjøre dersom man har mye sponsorer.
   

  1) 5 ways to save 10 hours a week v/Mark Ley

  Han presenterte 6 dataverktøy. Tre av disse fanget min interesse. Det var:
   
  Evernote (www.evernote.com)
  Denne kan organisere alle dine notater som man kan notere på PCn eller din PDA/iPhone. Her kan du skrive, ta opp lyd, laste opp bilder og alt du noterer blir koblet opp med geotags. Dette referatet er delvis skrevet på Evernote og er da tilgjengelig for meg så lenge jeg har med meg telefonen (også når man er uten nett tilgang).
   
  Basecampe
  Dette er et prosjektstyringsverktøy, som kan være interessant å se nærmere på dersom vi mangler verktøy i A7.
   
  Google wave (wave.google.com)
  Dette er Google sitt nye samarbeidsverktøy hvor man kan opprette en egen side for et prosjekt med muligheter for idéutveksling, samordning av informasjon, sende meldinger til hverandre i prosjektgruppen, laste opp bilder med mer. Burde være godt egnet for prosjekter som sitter spredt.
  Alle disse tre verktøyene er gratis.
   
  Han nevnte også posterous.com hvor man via en epost sender ut felles info til inntil 50 sosiale medier samlet. Sosiale medier handler om ”pushing message out and pulling in people”.
   
   
  2) Making twitter work for you v/James Spellos
  Her satt vi i en datasal og fikk prøve oss på Twitter. Dessverre var denne sesjonen kun på 1 time og var alt for lite for dette temaet.
  Twitter er et en til mange verktøy som spesielt når de under 35 og kan fungere som en direkte kundeservice i en bedriftssammenheng. Det private og profesjonelle smelter her sammen. Fikk en innføring i hvordan man skriver i Twitter med sin begrensning på 140 tegn.
   
  Obs!
  Make your message count
  Find your voice
  Retweets are important
  Dersom man sender den samme melding flere ganger kan man bli utestengt fra Twitter.
   
  Noen viktikte kjoereregler:
  1. keep it short
  2. @brukernavn går direkte til en person = alle followers
  3. #ff Follow Friday
  4. RT når du sender retur på noen andres tweet. Retweeting.
  5. D brukernavn er en direkte tweet/beskjed
  6. Viktig å bruke korte URL. Tinyurl er et verktøy som konverterer lange Url til korte URL.
   
   
  Noen bedrifter som er store på Twitter er Jet Blue Airways, CNN og Marriot Hotels.
   
  Det finnes mange apps til Twitter: TweetDeck, Refollow.com, Twitter.com/myflightinfo
  Slutter man en tweet med #FB (# = hashtags på engelsk og er helt sentralt i Twitter). Hans budskap var at man ikke bare kan velge ett sosialt medium.
   
  3) Hybrid Meeting v/Midori Connoly
  Med bakgrunn fra AV sektoren foreleste hun om “blended learning”, dvs. et arrangement som kombinerer et fysisk tilstede publikum (f2f), med en aktiv engasjert virtuelt publikum gjennom bruk av teknologi. Dette demonstrerte hun også praktisk ved å ha sesjonen stremaet med åpning for tilbakemeldinger direkte via Twitter og en aktiv møteleder som modererte Twitter feeds. Hun viste også et meget enkelt program (poll4.com) som kan brukes til spørsmål til innleder (her via møteleder) eller til for eksempel avstemninger også for de som følger dette direkte over nettet. Noen gratis platformer for event casting er: justin.tv, live stream (kan vise slides) og ustream. Hun kom også inn på temaer som romoppsett, tekniske krav og speaker coaching.
   
  4) Software trends for Today’s meetings v/Danilo Bernal
  På en slik konferanse er det nesten alltid en eller annet innlegg som ikke står til forventningene – dette var et slikt for min del, mye pga at han snakket dårlig engelsk. Hans tema gikk primært rettet mot trender innenfor software for møteplanleggere. I det amerikanske markedet er det ca 100 tilbydere av software for deltakerhåndtering. Kun 5 av disse håndterer også abstracts- og paperhåndtering, hotellbestilling og utstillingsbiten.
   
  5) E-mail as a sales tool v/Sue Herskowits Coore
  Et forrykende innlegg i et høyt tempo med masser av deltakerinteraksjon. Temaet hadde primært fokus på hvordan man formulerer seg på epost i en ”en til en” salgssituasjon, samt hvordan bli en bedre kommunikator og hvordan bli en mer tydelig ovenfor kundene.
   
  Tittelfeltet
  Må være veldig tydelig og ekte. Unngå ord som ”reminder”. Unngå ”STORE TYPER”
   
  Lag en plan
   
              Spørsmål                                                                    
     
  1. hvofor skriver jeg?
  2. hva vil jeg si? (som er av vekt for mottakeren) nye gode argumenter
  3. hva vil jeg oppnå med mailen?                         overbevise til å ta imot min telefon
  4. action: er neste trinn i prosessen tydelig og har jeg gitt mottakeren en grunn til å svare?
    

  Noen andre tips

  -         Dersom du forventer at noen skal ringe tilbake, skriv telefonnummeret i teksten.
  -         54% leser kun de tre første linjene i mailen
  -         Lag eposter korte
  -         Unngå klisjeer som ”nice meeting you…”
  -         Engelske no words are: basicly, needless, and in other words.
   
  6) Web 2.0 Legal Issues Affecting Emerging Tchnologies v/Barbara Punn
  Amerikansk jurist som la mye vekt på det grunnleggende omkring “copyright”, trademark” og “patent”. Hennes påstand var at det er ”cheaper to stay out of trouble than get out of trouble”.
   
  Noen nyttige tips som ble nevnt var:
  Ha interne retningslinjer for hva som er tillatt og ikke tilltatt.
  Bruk øverst til venstre på sosial webside til en disclaimer for siden (ansvarsfraskrivelse)
   
  7) LinkedIn for Meeting Professionals v/Patrick O. Malley
  LinkedIn er som visitkort, hvor man samler på venner og kontakter som man stoler på. Det er en website med profil og database med kontakter. Når ut til venner og venners venner.
   
  LindedIn profil: Det skal ikke kun være fakta, men man skal også selge seg selv og sin bedrift. Skriv det viktigste av praksis og utdanning. E-post og telefonnummer. Hver konto er linket opp mot en e-postadresse. Skal man søke opp flere kontakter samtidig, må man kommaseparere e-postadressene i søkefunksjonen. I søkefunksjonen ”People” kan man i tillegg til personer søke på bedrifter og stillinger eller kompetanse.
  Språk: Profilen bør både være på norsk og engelsk.
  Dersom du har 200 kontakter og de i sin tur har 200 kontakter så er du en del av et nettverk på 40.000. Dersom man ikke aksepterer 5 invitasjoner så blir man svartlistet. Kan da heller akseptere invitasjonen og senere slette de. Finnes også grupper på LinkedIn der man kan treffe folk med samme interesse.
   
  PEE/01.03.2010
   
   
   

    

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  2472 view(s), 3 edit(s) and 10120 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg