Was this page helpful?

Kvalitet gjennom samarbeid - om vilkårene for samarbeid mellom arbeidslivet og UH-sektoren

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

  Kvalitet gjennom samarbeid - om vilkårene for samarbeid mellom arbeidslivet og UH-sektoren

  Dagskonferanse i Oslo 2. mars 2010 i regi av NHO og NUV

  CA 100 påmeldte hvorav utdanningssektoren og arbeidsgiver-/arbeidstakerorg. var klart i flertall.  Få deltakere fra næringslivet.

  Referent: John Torstad

   

  1. NUV har etablert en egen ekspertgruppe som ledes av Helge Halvorsen, NHO

  * fleksibel utdanning - bruk av teknologi

  * relevant innhold

  * arbeidslivets behov

  * kombinere det beste fra akademia og arbeidslivet.

   

  2. Muligheter.  St.meld. 44. Utdanningslinja v/Statsråd Tora Aasland

  Utd.løpet må sees i en helhet.

  De tre T-er: 

  * Talent, 

  * Teknologi - dvs infrastruktur

  * Toleranse - den nordiske modellen; likeverd og åpen holdning

  Samarbeid viktig for å lykkes.

  Invester i utdanning - det beste vi kan gjøre.  Sammenhengen mellom fullført vg.skole og helse, kriminalitet etc.

  Kunnskapsbasert næringsliv skaper verdier.  Entreprenørskap inn i skolene.

  Mer samarbeid og noe mindre konkurranse.  

  Viktig å utvikle system for å følge opp hva slags kompetanse samfunnet trenger fremover. (prognoser, statistikk) 

  Praksis viktig - eks ny lærerutdanning

  SAK : Samarbeid, Arbeid, Konsentrasjon 

  Senter for fremragende undervisning (utdanning) - kan bli aktuelt

  Ikke opprette nye undervisningssteder desentralisert, men bruke eksisterende høgskoler/utd.steder.

  Praksis som gir studiepoeng???

   

  3. Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet v/rektor Torbjørn Digernes, NTNU

   Viste til Ideportalen.no :

  Formidlingsarena rettet mot næringslivet mellom utd.institusjon, studenter og arbeidsliv.

  * Eksperter i team: obligatorisk emne på 7,5 sp på masterstudiene.

  * Humaniser i praksis: 7, 5sp

  Etablere møteplasser mellom idustriledere, designbrukere og kvinnelige gründere.

  Nærlingslivets Phd: utfordring: rammebetingelser

  NTNU-videre: omfanget doblet de siste 8 årene: Ca 6.000 studenter årlig.

  * Skoleledelse

  * Helseledelse og helseinformatikk

  * Erfaringsbaserte mastere.

  Ledelse et voksende marked også i bedriftstilpassede tilbud.

   

  4. Samarbeid mellom næringsliv og høyere utdanning som suksesskriterium v/adm.dir. Per Otto Dyb, Siemens

  Megatrender: 

  * Urbanisering - flere vil bo i store byer

  * Demografi: vi bli eldre

  * Globalisering

  * Klimaendringer

  INNOVASJON

  Siemens: Industri, Energi, Helse

  Talent-pool,

  Kontakt med de beste universiteter i USA, Kina og Europa ( 8 stk)

  Samarbeid med ingeniørutdanninga i Trondheim, Oslo og Bergen.

  Subsea, offshore

  Faglig støtte til undervisning.

  Studentoppdrag 

  Bedriftsbesøk

  Kunnskapsprofilering framfor logo-profilering (nedtone kjennskap)

   

  5. Hvordan knytte høere utdanning mer opp mot arbeidslivet? Leder av KUF-komiteen Marianne Aasen

  Jobber med innstillinga til St.mld. 44.

  Viktig i årene framover: Være språk-kyndig, EVU mange ganger i livet og være omstillingsvillig.

  Yngrebølgen: 17.000 flere ungdommer fram mot 2013.

  10 % større studietilbøyelighet (gj.snitt de siste 20 årene) , gir 33.000 flere som vil ha høyere utdanning.

  Bekymring med stort frafall i vg,opplæring-  dette fører også til frafall i høyere utd.

  Vi trenger i årene framover:

   * Helsepersonell,

  * pedagoger

  * ingeniører

  * ledere

  Viktig å sikre høy kvalitet i høyere utdanning. 

   

  6. Hvorfor etablere samarbeidsråd og utforme strategier for samarbeid v/avdir. Fredrik Dahlen Tennøe, KD

   Dep. vil særlig vektlegge Bachelor og EVU

  * utvikle innholdet

  * bedre tilgjengeliggjøring

  * krav til læringsutbytte

  Etablering av et "pålagt" samarbeidsråd????

   

  7. Paneldebatt.: refererer ikke fra den. 

   Tilgang til presentasjonene her:

   

  http://norgesuniversitetet.no/samarb...joner_02032010

   

   Undertegnede forlot konferansen kl. 15.00 og deltok ikke på de tre siste innleggene.

   10.mars 2010

   John

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  3445 view(s), 9 edit(s) and 4646 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg