Was this page helpful?

Brukerforum A7- KD Arne Lunde, avd dir. 1.juni -10

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

  Arne Lunde, Avd direktør i KD

  Dep utarbeidet karv til BOA aktivitet.

  BOA skal være prosjektorganisert.

  Skal utarbeides egne avtaler

  Periodisere budsjett og regnskap

  Oppdrag

  Budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader og inst.skal dookumentere dette.

  Bidrag

  For bidragsprosjekt aktivitet skal inst. søke å avklare alle dir og indir. som prosjektet fører med seg.

  Inst må vurdere om egenandelen er innenfor sektorens arbeidsområde

  Regler for egenbetaling.

  Trender

  Trend at tilskuddsytere og oppdragsgivere stiller økende krav til dokumentasjon.

  Økt forventing til at U/H sektoren er like profesjonelle som andre aktører i oppdragsmarkedet.

  Utfordringer

  Interne rutiner, regelverk og oppgave og ansvarsfordeling

  Maler for avtaler, planer, budsjetter etc

  PSV med fungerende grensesnitt mot andre systemer

  Kompetanse og kapasiet for å gjennomføre prosjektforvaltning

  Intern kontroll

  Fokus fra inst. styre og ledelse.

  Difi laget prosjektveileder.

  KD tiltak

  Økt fokus på systemkontroll for å sikre den enkelte inst. - vurderes kontinuerlig

  - vurderer en engelsk modell et sett av kriterier som skal vurdere om forvaltningen har en kvalitet

  Følge opp styre og ledelsens forvaltningsansvar.

  Vurdere krav til prosjektstyringsverktøy

  Være en pådriver ift komp utv tiltak innen prosjektledelse og prosjektarbeid

   

   

   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  2296 view(s), 1 edit(s) and 1631 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg