Was this page helpful?

EVU-samling, Molde 2.-4. juni 2010

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

   

  Tilstede fra SeLL: John og Kristin (ref)

   

   

  Dag 1, 3. juni:

   

   

  Tema for dagen: Motivasjon, salg og inspirasjon – drivkraften til å lykkes med salg v/ Steinar W. Næss

   

   

  Intro til foredragsholder:

   

  ”Steinar Næss er en ettertraktet foredragsholder innen salg, motivasjon og ledelse. Han har skrevet flere artikler, bøker og holdt en rekke foredrag for ulike bransjer. Han formidler sitt budskap med entusiasme og glød som utløser din vilje til å lykkes” Se mer info på  www.vendo-norge.no

   

   

  4 hovedområder som foredragsholder kommer inn på:

   

  • Er det sammenheng mellom resultater og egen motivasjon?

    

  • Hvordan motivere oss selv – hver dag?

    

  • Få frem det beste i deg selv og andre

    

  • Slik finner du balansen mellom jobb og fritid.

    

   

  Motivasjon svinger i en syklus, enkelte dager er vi på topp motivasjonsmessig og andre dager kan vi være ”lett depressiv”.  Det er viktig å utnytte dagene når man er på topp og også kunne ta i bruk mekanismer til å dra seg selv opp på dårlige dager.

   

   

  Steinar snakket også en del om sin inspirasjonskilde, Arthur Arntzen som forfekter at glade ledere skaper bedre resultater da det er lettere å få folk til å trives og produsere bedre i et miljø som er preget av humor og uformelle relasjoner mellom sjef og ansatt.

   

   

  Hva er det som gjør at en bedrift taper kunder:

   

  1. 1% dør

    

  2. 3% flytter

    

  3. 5% skifter leverandør pga råd fra kollegaer/bekjente

    

  4. 9%  pris/konkurranseforhold

    

  5. 68% forsvinner pga at de blir møtt av ansatte med dårlige holdninger i bedriften.

    

   

  Praktiske råd for å lykkes med salg:

   

  • La kunden prate mest, vis interesse ved å spør de riktige spørsmålene

    

  • Vær våken

    

  • Føl inspirasjon

    

  • Ha forventning

    

  • Vær engasjert

    

   

  Hvordan effektivisere arbeidsdagen:

   

  • Utfør areidsoppgaver som krever mye ”tankearbeid” når du er på topp, ta rutinearbeid når din motivasjon og fokus begynner å dale..

    

  • Sett tidsfrister på arbeidsoppgaver og hold dem

    

  • Skriv ned arbeidsoppgaver – ”to do” lister

    

  • Ikke utsett ubehagelige oppgaver

    

  • Analyser avbrytelser og gjør noe med det

    

  • Planlegg dine samtaler

    

  • Fullfør oppgaver med en gang når du har startet på dem, ikke utsett rutineoppgaver (eks. skrive referat)

    

  • Unngå å ta arbeid med deg hjem med mindre at du tenker å gjøre noe med det. Arbeid heller litt lenger og hold fri når du har tatt helg

    

  • Få orden på kontorpulten

    

  • Ikke overperfeksjoner arbeidsoppgaver om det ikke er nødvendig

    

  • Du blir ikke stresset av alt det du gjør, men alt det du tenker på at du skal gjøre

    

   

  Steinar snakket om viktigheten av referansekunder, det kan bety så mye som 25 % salgsøkning…

   

   

  Referansekunder, eksempel på enkel samtale med kunde

   

  • Du har i utgangspunktet en fornøyd kunde, kurset er avsluttet, det har gått bra og du har en oppsummeringssamtale med kunden.

    

  • Spør kunden om han har 10 minutter å avsette for å hjelpe deg med en sak.

    

  • Kunden sier ja og du spør eksempelvis: ”Skjønner at du var fornøyd med kurset, kan du fortelle meg hva som var spesielt bra?” Kunden forteller...

    

  • Du sier: ”Siden du er så fornøyd med dette opplegget, kanskje vet du om noen kollegaer eller bekjente som kunne være interessert i en slik kursserie?”

    

  • Kunden gir deg et par navn – du spør etter kontaktinfo og evt. hører med kunden hvem du bør kontakte først.

    

   

   

   

  Dag 2, 4. juni:

   

   

  Foredraget ”Hvordan er det mulig å bli en global markedsleder fra en holme på Nordvestlandet? v/IP Huse utgikk.  Erstatningen ble et foredrag av Nils Erling Finnøy fra Finnøy Gir & Propeller (Foredraget ble ikke presentert med noe tema, men han hadde en presentasjon av bedriften)

   

   

  Forløperen til Finnøy Gir & Propeller var Nils N. Finnøy Motorfabrikk, etablert i 1804. Nils Erling`s bestefar startet å smi hestesko!

   

   

  Fra 1902 og fram til 1975 produserte de motorer og propeller. Den første hydraulisk styrte vripropell ble levert i 1932. Fra 1975 har de spesialisert seg på produksjon av reduksjonsgear og vripropeller. Produktspekter består i dag av gear, propeller, dyser og fjernstyringer. De er i stadig fremgang når det gjelder utvikling av fremdriftsystemer for skip, og deres intensjon er å være først med nye løsninger.

   

   

  Finnøy er i dag lokalisert i moderne produksjonslokaler med en moderne maskinpark for å møte de krav som stilles til presisjon og hurtighet.

   

   

  Markedssegment:

   

  1884 – Fiskeflåten

   

  1991 – Båter til opprettsnæringen, brønnbåter

   

  1994 – handelsskip, tankbåter, lasteskip osv

   

  2005 – Offshore, supplybåter, seismikk, stand by osv

   

   

  Internasjonalisering:

   

  • 1922 – Eksport av motor til Sør-Afrika (ikke skipsmotor)

    

  • Målet er å selge produkter til land som ikke har sin egen industri

    

  • Produktene selges via agenter i utlandet

    

  • Markedsføring på messer og via annonser

    

  • Webside – likestiller små og stor aktører

    

  • Deltok på 5 shippingmesser i 2009

    

   

   

  Omsetningsutvikling fra 1995-2009, 12 – 60 millioner

   

   

  Mer informasjon: www.finnoygear.no

   

   

   

   

  Tema ”Hvordan bygge et sterkt merkenavn gjennom entusiasme og engasjement” av Stein B. Oshaug, Adm. dir i Oshaug Metall og leder i Molde Næringsforum

   

   

  Oshaug Metall AS er en 3. generasjons produksjonsbedrift sentralt i Molde som fremstiller propellkomponenter for skip i støpt NiAl-bronse. Deres anerkjente kvalitetskomponenter kjennetegnes under varemerke Copperstorm® og foretrekkes av verdens fremste propellprodusenter for de mest krevende propellinstallasjoner. Samtlige propellprodusenter i Skandinavia er deres kunder.

   

   

  Bedriften har nær 50 ansatte og omsetter i 2008 for 130 mill kroner. Eksporten er økende, og står i dag for ca 50% av omsetningen. De har lykkes å få et meget viktig strategisk samarbeid med Rolls Royce, UK.  Dette samarbeidet førte til at de nå leverer propellblad til T45 destroyers i den engelske marine. De har også levert propellblad til den norske fregattflåten.

   

   

  Kåret til årets Gasellebedrift både i 2008 og 2009

   

   

   

  Bedriften står i nærmeste fremtid foran en storstilt utvidelse av produksjonslokalene og oppdatering av maskinparken med en kostnadsramme på ca. 130.mill.

   

   

  Teknopark Molde

   

  Oshaug Metall har lansert visjonen om å etablere en teknopark for miljørettet energi- og materialteknologi i Grandfjæra, sentralt i Molde. Sammen med høgskoler og øvrige tekniske miljøer vil et slikt senter ytterligere styrke det industrielle miljøet i regionen. Ingeniørtettheten her er stor i dag. Det må også i framtiden være interessant for teknologer å finne sitt virke her. Bedrifter som legger sine FoU-aktiviteter til Teknopark Molde vil kryssbestøve hverandre og være attraktive i konkurransen om de beste hodene.

   

   

  Mangfoldet i Teknoparken skaper nye muligheter for en teknologisk spennende framtid.

   

   

  Oshaug Metall vil inngå i Teknopark Molde. De vil her videreutvikle sin støpeteknologi for å beholde en ledende posisjon i markedet.

   

   

  Mer info finnes på: http://www.oshaug.no/

   

  .

   

   

   

  .

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  2330 view(s), 1 edit(s) and 26649 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg