Was this page helpful?

IAEVG-konferansen i Cairns

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

  Jeg har vært fantastisk heldig i år og fikk være med på IAEVG-konferansen i Cairns. IAEVG står for International Association of Educational and Vocational Guidance, og er den mest betydelige karriereveilendingskonferansen som arrangeres årlig.

  Konferansen ble avholdt på Cairns Conventionsenter i fire hele dager, og samlet vel 800 deltagere fra hele verden. Vår kommende kollega fra Høgskolen i Bergen var blant annet der og presenterte paper. Konferansen ble arrangert i samarbeid med CDAA (Career Development Association of Australia). De har årlig en større konferanse og blant annet var de veldig gode på å dele ut priser (beste veileder, beste arbeidsgiver, beste karrieresenter, beste studietilbud osv), for å sette karriereutvikling på kartet. Her har vi helt klart en idè til etterfølgelse. Det har også blitt jobbet ganske hardt i Australia med å få til nasjonale standarder for feltet, som alle organisasjoner og institusjoner i hele det livslange feltet, har sluttet seg opp om, og som blir implementert 1.1.2012. Jeg fikk en god kontaktperson som har vært sentral i dette arbeidet, og som gjerne ville stille på et "skype-møte" etc, hvis vi ønsket inspirasjon i Norge. Dette skal jeg melde videre til den nye nasjonale enheten for karriereveilending i Norge.

   

  En lang rekke keynotes og parralellsesjoner ble avholdt. Her følger noen korte resymeer av noen av dem:

   

  Prof. Chris Warhurst, University of Sidney

   

  “The importance of being attractive (literally) to employers”

   

  Aestetic labour er blitt et vanlig begrep (på norsk: estetisk arbeidskraft?)

  • Mennesker som blir ansatt på grunn av utseende, stil og hvordan de appellerer til kundene

   

  Warhurst kan vise til mye internasjonal forskning som viser at utseende betyr mye ved ansettelser. Apperance (ikke bare utseende, men også stil, oppførsel, kroppsspråk, klesdrakt osv) er ofte viktigere ved ansettelser enn erfaring og formell kompetanse, spesielt i serviceyrker.

   

  Forskning som støtter opp om dette. Hammermesh and Biddle (“Beuty premium”), Harper, Rhode og Jeffes. Hvis du har utseende med deg har du 2-5 ganger store sjanse for å bli ansatt og tjener 12-16 % mer penger.

   

  ”Soft skills” (mye ferdigheter)

  • Smile
  • Møte opp presis
  • Være høflig
  • Ikke veie for mye
  • ”hardt-arbeidene”
  • apperance

   

  Viktige spørsmål:

  1. Er disse en ferdighet i dag?
  2. Kan disse nye ferdighetene bli trenet?
  3. Er det en ny form for diskriminering?

   

  Er det bare snakk om personliget? Er personlighet ”nature or nutured”? Kan det læres (delvis)

   

  Habitus (Bordieu)

  NLP

   

  Emotional labour (å kunne håndtere egne og andres følelser)

   

  ”Lookism” er ikke ulovlig i England eller USA, men i Australia er det det. Hva med Norge?

   

  Skal vi som karriereveiledere fokusere på dette, og veilede i forhold til det?

   

  (plastic surgery industrien)
   

   

   

   

   Prof. Mary S. Richardson, University of New York

   

  “The script that used to structure our lives have fragmented”

   

  Vår metamodell – som danner grunnlaget for flesteparten av de karriereteoriene og veiledningsmodellene vi har i dag – er i ferd med å forandres fra en ”organisk” til en ”kontekstualisert” modell.

  1. Den organiske metamodellen
  2. Antyder en organisk prosess for endring
  3. Individet er den primære enheten for analyse
  4. Individet beveger seg fra et nivå til et annet

  det individualiserte og psykologiserte selvet

   

   

   

   

   

   


   

  1. Den kontekstualiserte metamodellen
  2. Endring er et produkt av samhandling
  3. Veien blir alltid til i en sosial kontekst

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  De fire viktigste sosiale kontekstene:

  1. Market work (lønnet arbeid eller studier etc som fører frem til lønnet arbeid)
  2. Personal Care Work (alt omsorgsarbeid)
  3. Personal relationships
  4. Marked Work relationships (kollegaer etc)

   

  Den konstruktivistiske posisjonen

   

  Ser ikke jeg`et som løsrevet fra den sosiale verden, heller  at ”subjective experience emerges at the interface between me and the sosiale world”

              Altså: Intersubjektiviteten kommer før subjektiviteten

   

  Utfordring: Vi må gjøre personal carrework mer synlig! (historiske røtter for hvorfor vi ikke gjør det)

   

   

   

   

   

   

  .... fortsettelse følger

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  2074 view(s), 2 edit(s) and 4987 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg