Was this page helpful?

Motivasjonskonferanse, København 3.-4.juni -10

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

  Utdanning skaper arbeidskraft

  Danske formannskap Nordisk råd (Leder Parlamentet i Nordisk Råd)

  De som ikke har utdanning er heller ikke motivert.

  Hva er det som egentlig motiverer dem? Hva er det som skaper utdanningsmiljø?

  NVL skal plukke ut gode eksempler som viser dette.

  Vil gjerne ha beskrevet noen gode eksempler

  VOX

  Gir råd til KD til LLL og voksens læring, + gr leggende ferdrigheter + voksenopplæring, +lager statestikk rundt forsknings læring, vertskap for NVL i noen år fremover.

  Effektive strategier for livslang læring

  Søren Ehlers

  Gun-Britt Warvik

  4 ulike «bokser»

  Research Policy Profession Practice

  Vi vet at kompetanse er målet og at prosessen heter læring men hva er «INPUT»

  Svært mange ulike roller og myndigheter som er involvert og legger premisser.

  Policy making

  Consumers

  Authorities

  Social partners

  Providers

  Generelle strategier:

  Utvikling av strategi innen voksnes læring

  Implementering og evaluering av voksnes læring

  Spesifikke strategier

  Provision of guidance

  Utvikle basis kompetanse

  Svensk eksempel

  Det er ikke «bare» å innføre standard hva som er basis kompetanse

  skal det være helhet i alle kompetencene? Skal de fungere hver for seg

  Norsk eksempel

  Vox prosjekt «Nye muligheter»

   

  Deltagelse i voksenutdannelse v/ Bjarne Wahlgren

  Deltagelse i et sentralt voksenpedagogisk tema fra 1975

  • Konstatering av skjev sosial deltagelse:

  • ¾ av kvinnene deltar i voksenopplæring siste år

  • 1/5 for mennene, altså en markant forskjell

   

  • Fokus på kortutdannelse – begrepet utdannelsesfremmed

  • positivt forhold til LLL, men syns ikke selv at det var aktuelt for seg selv.

  • Den gruppen som trenger det mest søker ikke utdanning

    

  Utdannelsespolitiske initiativer

  • oppsøkende virksomhet (penger motiverer)

  • undervisning på arbeidsplassen (der hvor folk er), jfr tenketank

  • betalt frihet til utdannelse (økonomi en vesentlig faktor

   

  Pedagogiske perspektiver

  • hverdagslæring og erfaringspedagogikk, deltakerne skal bruke sine erfaringer

  • læringsmiljøet (deltakelsen mindre fremmende)

  •  

  Viktigst: deltakelse i utdannelse motiverer til mere utdannelse viser undersøkelser

   

  Måling av motivasjon og barrierer i 35 år

  • et stort antall undersøkelser av deltakelse , motivasjon og barrierer

  • De første svenske tall: ¾ ønsker mere almennutdannelse, hva er egentlig motivasjonen:

  • klare arbeidet bedre?, Hobby?

  Spiller det rolle for fremtidig arbeid? Nei !

  Karrieremessig begrunnelser for å delta er er makant høyt i de nordiske land. Nesten halvparten oppgir erhvervsutettede begrunnelser. Vesten færre oppgir perosnlige motiver (2001)

  Balansert syn: arbeidsrelatert begrunnelse, 42% personlig tilfredsstillese 44% , generell kunnskap 37% (2004).Allmennkunnskap – Norge og Island best interessert.

  Nye norske tall: 69% ønsker å gjøre arbeidet bedre, 545 ønsker almenndannelse eller personlig utvikling, 4% ønsker å hjepe barnene med leksene. 83% ønsker å arbeide med et emne som interesserer seg for (2007).

  Vestenlige barrierer: 69% arbeidspress, har kompetanse 61%, 12 %trives i undervisningen. Ble også spurt om de har negative opplevelser

  Et stort antall faktorer, .en de funksjonelle faktorene er viktigst; kompetanse/kvalifisering

  Samspill er også viktig.

  Teorier om og modeller om deltagelse

  - 3 grunnfaktorer: målorientering, aktivitetsorientering, læreorientering

  • En radikal retning: voksenutdannelse er en del av livsvendigngen. Noen vil skifte identitet, og utdannelse for en motivasjon til identitetsendring. Livsforløpet, og behov for å gjøre noe annet.

  • En funksjonell retning

   Hva vet vi så nå?

  • Stigende og bredere deltakelse i voksenutdannelse -

  • stigende vekt på funksjonalitet – hva har de behov for her og nå?

  • Mindre motstand , færre utdannelsesfremmende

  • differensierte behov og deltagelse

  • behovet skal synliggjøres – viktig å forklare det overfor arbeidstakerne.

  • Utdannelsesinnholdet differensieres -

  • større sammenheng mellom læring og utdannelse vil styke motivasjonen

   

  Motivasjon for læring på arbeidsplassen

  v/Randi Storli, Vox

   

  Lite endring i deltakernønster, tross store satsninger i Norge

  Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er viktig

  Ingen statestikk på uformell kompetanseutvikling.

  Motivajonsbegrepet:

  • Ulike definisjoner

  • Ulike perspektiver

  • Fare for stigmatisering

  • Hvem sier at hvem har et behov?

  • Svaret kan ha betydning for tilbud, tilrettelegging – og finansiering.

  Kompetansebehov på tre nivåer

  -Nasjonalt

  Møte fremtidiger behov

  Sikre velferdsstaten

  -Virsomhet

  Økende krav til kompetanse

  Møte behov her og nå

  Liten interesse for formell utdanning

  -Individ

  Ønsker mer utdanning, men liten investeringsvilje

  Uttrykker både behov og stor grad av tilfredshet

  Møte behov her og nå

  Læring helst i og gjennom jobben
   

  Må deltakelse være styrt av lyst

  • Arbeidstakerne vil gjøre en god jobb og:

   • Regner med at arbeisgiver sørger for nødvendig kompetanse

   • ser kurs som en del av jobben når arb krever det.

   • Deltar når de må

  • hvordan foregår rekruttering i virksomhetene?


  Forventning og prioritering

  ca 60% av arbeidstakerne deltar i opplæring (2008)

  58% av arebidstakerne diskturer behov med sine ledere

  ca 66% av virksomhetene har gitt opplæring til sine ansatte (2008)

  Hvem tar initiativ til deltakelse i opplæring – giver eller taker

   

  Ulike holdninger til utdanning

  • I ulike grupper har utdanning ulik relevans

  • I min verden er utdanning en viktig verdi – hva med andre?

  • Ulike forventninger til ulike grupper og individer

  • Lav prioritering av voksne?

  - Behov for nye måter å organisere læring på?

   

  Motivasjon og læring i arbeidsliv - et reflekteret praksiseksamen

  v/Lars Renee Petersen

  Center for Socialøkonomi

   

   

   

   

   

   

   

  Keynote 3: Learning motivation at work
  – with a focus on lower educated workers

  Jyri Manninen, Easter University i Finland


   

  • EU lifelong learning policy jargon in a nutshell:Fra Lifelong learnig til Lifelong Earning, Lifelong Employability

  • Alle må lære hele livet. Kan ikke være en fullverdig samfunnsborger uten å lære hele tiden. De som har utdanning fra før er de som er mest aktive for å ta med utdanning.

  • Ulike typer fabrikkarbeidere er høyt representert bandt de som ikke ønsker (mer) utdanning.

    

  • Motivasjonen avhenger av:

     • hvor avansert jobben er

     • at organisasjonen har incentiver, support

     • mulighet for å bruke erfaringer i egen jobb

     • har tilgang til studier og kurs

     • trening på arbeidsplasser

       

      Hvilke læringsmetoder kan brukes for de som hater bøker, PC er etc.?


   

  Ulike typer mennesketyper:


   

  • climbers - lærer for å gjøre en bedre jobb

  • Developers – lerer som en nødvendighet i jobben

  • Refusers – ingen motivasjon for læring, selv om jobben var kompleks

  • Drop-outs – ingen behov for læring (den største gruppen), ingen motivasjon, ikke i jobb


   

  Teoretiske klassifikasjoner av motivasjon ut fra:

  • Psychological modell (individuell personlige forskjeller)

  • sosiologiske modeller (miljø, samfunn, sosial klasse)

  • Interaksjonsmodeller (interaksjon av individer og omverden)

  • Situasjonsbasert eller forbruker modell (individer som forbruker, kunder, basert på følelser)


   

  Hva er avgjørende for motivasjon for læring?

  • personlighet

  • aktivitetsnivå

  • læringsferdigheter

  • innstilling

  • økende motiver

  • holdninger

    

  Tar vi bare hendene inn i arbeidslivet og ikke menneskene???


   

   


   


   


   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  2942 view(s), 1 edit(s) and 18159 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg