Was this page helpful?

NKUL11

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

  Notat/stikkord fra NKUL11 (nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring)

  Alltid på – hva så? v/ Lars Vavik (HiS/H) og Sten Ludvigsen (UiO)

  Dette var en spennende plenumssesjon med to svært ulike tilnærminger. Vavik viser til forskning som sier at teknologien ikke har hjulpet i skolen, og at det er de høyest utdannede lærerne som får de beste resultatene. De bruker også minst teknologi. Allmennlærere er mindre fagutdannede og samtidig mer villige til å prøve ut nye ting. En twitterkommetar underveis var om Vavik mener nysgjerrige lærere er lite faglig kompetente;)

  Ludvigsen mener at den generelle forskningen om ikt og liten effekt i skolen mer eller mindre er nonsens. Han mente videre at det var umulig å trekke slike konklusjoner på et så bredt og lite spesifikt forskningsområde. Ludvigsen mente det måtte til effektanalyser for å si noe om ikt hadde effekt eller ikke. Noen analyser innen feltet viser positive resultater.

  Vaviks forskning og konklusjoner blir ofte brukt av media, der media fremmer at tavleundervisning er best osv. Det som var litt pussig, er at til tross for forskningen Vavik viser til, mener han at skolen er nødt til å være innovative og ta i bruk teknologien aktivt, der den fremmer læring og er hensiktsmessig…

  Tilstedeværelse og teknologi v/Håkon Fyhn

  Mennesker er tilstede, med og uten teknologi. Se for deg at du lager et foredrag. Du har mange ulike redskaper rundt deg som bordet, pc, stol osv. Dette gjør ikke deg mindre tilstede. Du er tilstede gjennom å bruke deg selv og språket. Språket er den teknologien som skiller oss fra annen teknologi. Denne forelesningen var av det filosofiske slaget…

  Har Google blitt det nye senteret for fri assosiasjon? Vanskelig for elever å assosiere fritt. De søker rett på nett i mange tilfeller.

  Klasseromsledelse med IKT v/Jørund Høie Skaug og Ove Hatlevik

  Utrolig mange deltok på sesjon om klasseledelse. Her er det virkelig behov!

  Hva sier elever om klasseledelse og IKT?

  Klasseromsledelse er et tema i monitor. Det er gjort undersøkelser av skoler som framstår som gode brukere av IKT.

  Kamp om oppmerksomheten. For pessimistene, alskens tidstyver. For optimistene, nye muligheter. Kontroll over klassen vs. Samspill mellom lærer og elev. Kontroll er fint og trygt ifølge mange elever. Viktig med tydelige mål for IKT bruken i undervisningen. Vankelig å se for seg noen universalløsninger på klasseledelse i vgs.

  Peder Haug vs Arne Krokan. Synd at diskusjonen ofte handler om å være for eller mot.

  Elevene vil nok mest sannsynlig være et hestehode foran it-avdelingen. Proxy m.m.. Har skolen blitt nyttige idioter for fryktindustrien?

  Klasseromsledelse henger sammen med lærerens kompetanse, men rom og romløsninger har også en del å si for læring med IKT

  Hva kan gjøres? Tips til handling

  - være åpen og dele ressurser

  - utvikling og gode ideer

  - tilrettelegger for kompetanseheving

  Elever ønsker tydelige og klare lærere som tar styring, god infrastruktur.

  Monitor 2011 kommer til høsten. Kvalitativ og kvantitativ undersøkelse der elever, lærere og skoleeiere er intervjuet. Motivasjon, nettvett, kildebruk, tidsbruk, produksjon m.v.

  Det heter ikke nei eller ja til sosiale medier. Det handler om hvordan vi bruker sosiale medier.

  Microsoft Norge

  Microsoft mathematics er et gratis nedlastbart verktøy som kan lastes ned til nyeste office versjon. Virker både online og offline. Det ble også demonstrert onenote som er en del av den nye officepakken. Her kan man lagre i skyene, og den kan også synkroniseres med blogg.

  Mange nye løsninger og muligheter i office 2010, spesielt knyttet til presentasjonsverktøy, smartart, bilde og videoeffekter m.v.. Kombinasjonen ppt og video gjør det enkelt å lage videoer av ppt presentasjoner med tilhørende kommentarer .

  Microsoft skydrive. Applikasjon som gjør at du kan arbeide i office direkte på nett. Gratis weblagringsplass (25 gb). Denne kan igjen deles.

  Microsoft Partners in learning, analyseverktøy som kan gi viktige tilbakemeldinger på innovativ undervisning og praksis på egen skole. Anbefales for skoleledere.

  Microsoft interactive classroom. Kan bruke ppt som undervisning og som spørreundersøkelse. Deles med elevene gjennom onenote og elevene kan gå gjennom presentasjonen og svare på undersøkelse osv.

  Digital dømmekraft: Opphavsrett

  Orientering om kopinor, fordelinger, rammer m.v.

  Enfold eller mangfold v/Øystein Johannessen

  Johannessen oppfordrer til mer utprøving av teknologi og digitale verktøy, gjerne med elever som innovatører. Johannessen mener det er viktig å systematisk prøve ut og at elevene må være med i prosessen.

  Sosiale medier i klasserommet v/Liv Marie Schou

  Lar elevene bruke facebook i nynorskundervisningen. Hun har opprettet fagsider for klassen. I oppstarten skulle hver enkelt elev oppdatere statusen sin, men på nynorsk. Elevene ble veldig ivrige og var opptatt av at det de skrev på siden var riktig. Etter hvert som fagsidene ble opprettet, har elevene publisert stoff som de har arbeidet med, både tekster, filmer m.v.

  Facebook brukes i tillegg til lms. På facebook får læreren muligheten til å gi elevene påminnelser, gjøre oppsummeringer, visning av produserte tekster, koble lenker m.m.. Til og med lekser har blitt lagt ut på facebook siden.

  Egner seg svært godt til korttekster.

  Vær entydig positiv på facebook og lær elevene nettvett.

  Formålet er å få til en god og åpen dialog med facebook, øke og ivareta skrivegleden, skriving og aktualitet hånd i hånd.

  I tillegg til facebook har Liv Marie Schou brukt iEtherpad og google docs. Gir muligheten for deling, samarbeid og samskriving.

  Liv Marie anbefaler ikke lærere å være venn med elever.

  Del 2 med Godøy skole, Skolen har egen hjemmeside og leseprosjekt.

  Bruk av sosiale medier i undervisningen kan være med på gjøre undervisningen tidsaktuell og hindre frafall. –Åshild Støbakk, rektor Godøy skole

  Avslutningsplenum med Sugata Mitra

  ”Grupper av elever kan lære det meste på egenhånd. Med admirasjon og positive oppmuntringer øker læringsutbytte enda mer.” – Mitra

  Mitras pedagogikk (humoristiske variant):”I don`t know. And by the way, I`m going away anyway” Mitra har en urokkelig tro på at barn alene og sammen med andre barn lære det meste, og dette vil virkelig forsterkes om de får støtte gjennom positive og oppmuntrende tilbakemeldinger.

  Kort oppsummert

  Hvis denne konferansen holder samme nivå neste år, bør det delta flere fra SELL. Foredrag og foiler vil bli lagt ut på www.nkul.no Anbefaler alle å ta en ekstra titt på Mitras arbeid, Liv Marie Schou (sosiale medier i klasserommet) og Jørund Høie Skaug (klasseromsledelse med IKT). Sesjonen til om nettvett med i regi av slettmeg.no var virkelig god, men fikk ikke notert noe her pga. vannvittig tempo med mange innslag;)

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1671 view(s), 1 edit(s) and 7292 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg