Was this page helpful?

Uniska 2011 - Gjøvik 15-16 Mars

   

  Subject: Uniska-konferanse Gjøvik 15-16 Mars

  Session: tirsdag, mars 15 at 13:02

  Når vi løfter blikket

  2011-03-15 12:02:12 +0000

  Morten Irgens - Dekan, Høgskolen i Gjøvik
  4 store utfordringer:
  - Demografiske utfordringer. 
  - Klimaendringer
  - Energimangel (fosfat)
  - Matproduksjon

  Større forskjeller mellom syd- og nordeuropa. Norge og Sverige står sammen om utfordringene som kommer. Det er opp til oss å gjøres noe med dette. Store globale utfordringer, men vi må jobbe sammen lokalt for å løse de. Fokusere på innovasjon, verdiskaping og kompetanse.

  Sysifos eller Krøsus - Verdiskaping i Uniska-regionen

  2011-03-15 12:20:34 +0000

  Paul Chaffey, direktør Abelia
  Hvordan globalisering, teknologi og innovasjon forandrer alle spilleregler.
  Globalisering gjør verden "flat". Det spiller liten rolle hvor du er født i verden, så lenge du har kompetanse! Utfordringene ligger i å utvikle nye ting, vi henge ikke helt med teknoklogien. Helse- og sosialnæringen sysselsetter i dag 1 av 5 nordmenn. I fremtiden vil dette vokse til 1 av 4. Den andre næringen som vokser mest er de Kunnskapsbaserte tjenestene. Sjekk boken the innovators dilemma. Må finne måter å jobbe smartere på, eks. nå så bygges det ikke oljerigger lengre, de nye gjer styres fra land. Det handler om nye tjenester og forretningsmodeller. 

  Helsesektoren. Her er det muligheter for informasjon. Eksempel. 25% av arbeidstiden brukes til å lete. Dette er ikke bare et problem i Helsesektoren, men også i andre næringer. Teknologer må møte fagpersoner. For egen del har jeg lyst til å legge til at dette gjelder jo også i høyeste grad Høgskolesektoren. 

  Fra næringsklynger til Knowledge Hubs? Viktig å ha rette partnere. Samarbeid er nøkkelen. Men forskning og innovasjon må stå i midten av disse klyngene, f. eks. ved å knytte seg til HU-sektoren. 

  Tre suksessfaktorer for å skape drivkraft for kunnskapssamfunnet. 
  - Trekke til seg de kloke hodene.
  - Kunnskapsinfrastruktur. 
  - Samhandlingsevne. Nettverksbygging og nettverksarenaer. 
   

  Innovasjon og entreprenørskap

  2011-03-15 12:47:23 +0000

  Anne Kathrine Slungård, Adm. Dir i Ungt Entreprenørskap. 
  Entreprenørskap må læres. Og det læres ikke alene, men i fellesskap. Les mer om aktiviteter på deres hjemmesider, ue.no.
   

  Innovasjonsøvelser i utdanningen

  2011-03-15 13:13:05 +0000

  Anders Edvardsen og Thea Torsteinsen, studenter HiG

  24-timers kreativitet-session, ide-lab som utgangspunkt. Oppgave: løse et fremtidig helseproblem. Ideen var hvordan man får helsearbeideres to hender til å bli ti. Ble erstattet av å løse det økende fedmeproblemet. Løsning: Armbåndsur som gir poengsum for aktivitet. Poengene kan byttes inn i ekstrapoeng i spill, for dermed å samarbeide med spillindustrien som er der uansett, samtidig som man stimulerer til økt fysisk aktivitet. 

  Innovasjonfag kommer til HiG til høsten.

  Innovasjon i helsesektoren

  2011-03-15 13:31:31 +0000

  Roar Rønning, Avd. Sjef og overlege Lillehammer Sykehus. 
  IKT-Overload! IKT stjeler tid. 

  Tre store utfordringer:
  - Trenger noe å styre krefter med. Powershields. 
  - Hvordan skal vi få frem strøm trådløst?
  - Nanoteknologi

   

  Utviklingstrekk og regiondannelser i og rundt Indre Skandinavia

  2011-03-15 13:51:43 +0000

  Morten Ørbeck, Direktør Østlandsforskning

   

  Mvh. Stein Tore
  Sent from my iPad
   
   

   

  Subject: Uniska-konferanse Gjøvik 15-16 Mars

  Session: onsdag, mars 16 at 08:36

  Plenum

  2011-03-16 07:36:46 +0000

  Viveca, Prosjektleder Uniska-Universitet, presentasjon av delprosjektene. 

  Delprosjekt Fremming av fleksibel læring (mitt delprosjekt): 
  Prosjektet vårt kan også skrive noe om webmøter som fora. I tillegg skrive to rapporter: Håndbok i fleksibilisering og Innføring av fleksible tiltak i organisasjonen. 

  Delprosjekt Informasjonsspredning internt og eksternt: Hovedmål: Informasjonsspredning internt og eksternt om Uniska. Uniska-forum. 

  Delprosjekt Karriereveiledning: 4 tiltak: 24 timers, skolering av karriereveilederne i Uniska, videreutvikle studietilbud innen karriereplanlegging og veiledning, gjenomføring av forskningsprosjekter 

  Delprosjekt Studentsamarbeid og læringsutbytte: Speed-dating for studenter og lærere. Hvordan kan Universiteter og Høgskoler fremme Norsk-Svensk Studentsamarbeid i fremtiden?

  Delprosjekt Samarbeid med SME's (Små og Mellomstore Bedrifter): Grenseoverskridene design, Workshops, læringsutbytte. Få studenter og læresteder tar kontakt med næringslivet. Dette må utvikles. Eks. Studiereiser. 

  Delprosjekt Veilederutdanning og åpne forskerkurs: Utvide begrepet, integrere Norge bedre. 

  Veien videre: Konkretisere det som har lykkes, planlegge fortsettningen, planer for avslutning.

  Oppsummering Uniska-konferansen 2011

  2011-03-16 10:47:10 +0000

  Kort rapport fra styringgruppemøte. Hvordan skal delprosjektene fortsette etter at Interreg-prosjektet er avsluttet?

  Styringsgruppen forstå det slik at de har fått i oppdrag og foreslå hvilke prosjekter som skal leve videre. Styringsgruppa vil berømme arbeidet i delprosjektene, og understreker at det har blitt gjort godt arbeid som gjør det lettere å diskutere veien videre for Uniska og delprosjektene.

   

  Mvh. Stein Tore
  Sent from my iPad
  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  2294 view(s), 2 edit(s) and 7976 character(s)

  Kommentarer

  Vis 1 av 1 kommentarer: vis alle
  Bra oppsummering.
  Savner noe fra Morten Ørbeck, ØF.
  Hans gjennomgang av regionen" Indre Skandinavia" vedrørende pendlig, sysselsetting, bosetting, fødselstall etc for de siste 20 år ga meg en god innsikt i regionens demografi. Her kan nevnes: Regionforstørring for regioner pga forbedring i infrastruktur ( veier, transportmuligheter osv)
  Oversikten over dagpendlig over grensen ga innsyn i noe som jeg ikke var klar over. Litt over 1.000 nordmenn pendler over grensen på jobb ( de fleste til de tre store norskeide kjøpesentrene) mens over 20.000 svensker dagpendler til jobb i Norge.
  mvh John endret 10:24, 17 Mar 2011
  Postet 10:22, 17 Mar 2011
  Vis 1 av 1 kommentarer: vis alle
  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg