Was this page helpful?

Oppdragsanalyse

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

  Ethvert oppdrag som SeLL skal løse skal være gjenstand for didaktisk vurdering ved hjelp av modellen didaktisk relasjonstenkning. Oppdragsanalysen gjøres for å sikre at alle viktige forhold er tatt hensynt til, samt at det er tenkt helhet og sammenheng i prosjektet.

   

  didrel.png

   

   Alle oppdrag skal analyseres ved hjelp av didaktisk relasjonstekning. Når det gjelder dokumentasjon av det man kommer frem til vil dette variere etter arten av prosjekt.

  1. Ved utvikling av studietilbud brukes HiLs "Mal for studie- og emneplan" for å dokumentere det man har blitt enige om. Disse malene er en del av kvalitetssystemet ved HiL. 
  2. Når det gjelder læremiddelutvikling, så som de eksterne prosjektene "Digital språkperm", videoer til NDLA mm, brukes dokumentet "Mal for oppdragsanalyse".

  En slik dokumentasjon er viktig for å sikre felles målsetninger og felles forståelse. Et dokument som dette kan man hele tiden gå tilbake til som en felles referanseramme.

  Mal for studieplan (.doc)

  Mal for emneplan (.doc)

  Mal for oppdragsanalyse (.doc)

  Forklaring av modellen didaktisk relasjonstenkning (.ppt)

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  4778 view(s), 11 edit(s) and 2236 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.