Was this page helpful?

Gruppe for Digitale Læringsressurser

  Medlemmer

  Gruppa består av disse medlemmene:

  • Lars Teppan Johansen
  • Thomas Koonce
  • Vegard Meland
  • Stein Tore Sønsteli (Gruppeleder)

  Mandat

  Gruppas mandat er å utvikle og dokumentere IT-infrastrukturen på SeLL slik at våre ulike produksjonslinjer er oversiktlige og funksjonelle til enhver tid, slik at gruppen skal kunne leverer nødvendige digitale læremidler til bruk i SeLL sine prosjekter. I tillegg har gruppa et spesielt  ansvar for å følge med på og formidle utviklingen innenfor IKT-løsninger for bruk i undervisning og opplæring.

  Våre oppgaver uttrykt i SeLLs handlingsplan for 2011

  Tiltak
  Tid
  Ansvar
  Deltakere
  Gjennomføre møter i gruppa ”Multimediateknologi”
  Hele planperioden
  Stein Tore
  Gruppa
  Utrede og vurdere digitale verktøy som skal tas i bruk i læringssammenheng.
  Løpende
  Stein Tore
  Gruppa + andre på SeLL
  Sørge for å fremme forslag om deltagelse på aktuelle konferanser og andre kompetansehevende tiltak.
  Løpende
  Gruppa
   
  SeLL har til en hver tid oppdatert kompetanse innen ulike LMS som kan bedre brukervennlighet og læreprosessen.
  Løpende
  Stein Tore
  Lars, Line, Vegard, Egil m.fl.
  Alle på SeLL kan se muligheter i IKT-støttet læring, og bruke disse i våre kurs og studier.
  Løpende
  Stein Tore
  Gruppa + Egil, Bente, Line, Anne-Mette m.fl.
  Etablere en base (server) for våre videoer og andre læringsressurser. DSpace er valgt som løsning.
  Ila. 2011
  Stein Tore
  Lars, Thomas
  Sørge for å ha de nødvendige ressurser for å ivareta våre produksjonslinjer for digitale læremidler, samt revidere produksjonslinjer i tråd med SeLLs og markedets behov.
  Løpende
  Stein Tore
  Lars, Thomas
  Sørge for å ha driftsikre servere som ivaretar SeLLs behov for IT-infrastruktur. Ila. 2011 Stein Tore og Lars IT-avdeling / eksterne
  Oppdatere SeLLs Wiki med nødvendige ressurser, med et spesielt ansvar for Pedagogisk Håndbok. Ila. 2011 Stein Tore Gruppa
  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  2035 view(s), 4 edit(s) and 15521 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg