Was this page helpful?

12. oktober 2010

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

  Referat, MM-møte. Tilstede: Lars, Thomas og Stein Tore

  1. Gjennomgang av mandatet - felles forståelse. Områder vi skal arbeide med, målsetninger og fremdrift. Og områder vi IKKE skal arbeide med :-).

   

  Mandatet til gruppa er som tidligere. Vi skal dokumentere, utvikle og vedlikeholde SeLLs IKT-infrastruktur, samt utvikle produksjonslinjer for digitale læringsobjekter. I tillegg ser vi på muligheten for å jobbe for å bedre HiLs muligheter til å bruke SeLLs kompetanse på produksjon av digitale læringsobjekter for både vanlige og fleksible studier. Dette er en del av en større strategisk diskusjon som vi jobber videre med, og som også må sees i lys av HiLs arbeid med IKT-plan.

   

  2. Gjennomgang av MM-gruppe Wikien vår. Hva mangler av innhold?

   

  Vi har fått tilbakemelding på at det er vanskelig å huske adressen til Wikien. Lars legger en link på et egnet sted på SeLLs websider. Gjennomgang av Wikien utsettes til neste møte.

   

   

  3. Servere for dynamiske websider - valg av leverandør, ansvar for vedlikehold ++.

   

  Lars tar ansvaret for å finne en god tilbyder og gjøre bestillingen. Avklar godkjenning fra Mette når pris foreligger.

   

   

  4. Diverse.

  Ingenting

   

  Neste møte:

  Gjennomgang av Wiki.

  Gjennomgang og kvalitetssikring av produksjonslinjer. Skal presenteres for SeLL i EVU-forum 1. november.

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1317 view(s), 1 edit(s) and 4063 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg