Was this page helpful?

13. april 2010

  Innholdsfortegnelse

  Agenda:

  1. Hostingtjeneste og DSpace v/ Stein Tore (Mette blir med på denne delen)
  2. Innsamling av lenkeadresser til tjenester vi bruker eller skal bruke i fremtiden: feks. simplecdn, dspace og servere mm. Dette for at vi har alle relevante adresser tilgengelig for fler, og ikke blir avhengig av en person.
  3. Stein Tore har laget en skisse til produksjonslinje. Gjennomgang av denne. Husk å lenke opp presentasjonen i wikien.
  4. To: ila våren må vi også utrede dokumentasjon/lagringssted for SeLL. Noen bruker dropbox, men vi bør etterhvert få en enhetlig praksis på SeLL . Mona er vant med fra tidligere jobb å legge dokumenter på en http-server. Da kan man kan lenke opp til dokumenter, slik at man slipper å sende vedlegg med epost og man kan knytte dokumenter til referater i wiki mm. Men dette må vi som sagt utrede.

  Referat:

   

  Tilstede:

  Lars, Mette, Line, Stein Tore

  (Mona syk. Stein Tore ledet møtet)

   

   

  Saker:

  1. Dspace struktur og hosting

   

   

  Struktur:

  Vi diskuterte ulike måter for strukturering av innholdet i Dspace. Basert på diskusjonen og erfaringer fra andre aktører som har gjennomført slike prosjekter (LEADIR Rapport fra MIT: http://www.dspace.org/images/stories/leadirs.pdf og Digital Repositories Infokit fra JISC, Northumbria University UK: http://www.jiscinfonet.ac.uk/infokits/repositories/index_html) så virker det mest hensiktsmessig å gruppere innholdet etter fag. Dermed får vi samlet læringsressurser og dokumenter på en måte som gjør det lettere å senere søke etter ressurser innenfor ulike fagfelt. I tilegg kan vi trenge en kategori for prosjekter som ikke har noen spesiell fagtilhørighet, eks. Spilleavhengighet. I disse tilfellene blir det ekstra viktig å være nøye med å koble disse prosjektene med metadata som beskriver faginnholdet så godt som mulig slik at disse også dukker opp ved relevante søk.

   

   

  Hosting:

  Vi har tre alternativer:

  1.     Lokal server på SeLL (Ca. pris 10 000,-)

  2.     Kjøpe diskplass på servere hos på IT (ca. Pris 50 000,-)

  3.     Kjøpe hosting-tjenesten eksternt (ca. Pris 180 000,- årlig)


  I utgangspunktet burde dette være en tjeneste levert av  IT-avdelingen, basert på det faktum at vi betaler overhead til HiL for IT-tjenester. Etter møte med IT-avdelingen tidligere i vår kom det frem at serverdrift utover HiLs webtjenester ikke er mulig innenfor driftsrammene som IT har i dag. Dermed står vi igjen med alternativet 1, sette opp en lokal server som er fysisk plassert på SeLL eller 3, kjøpe hosting-tjeneste eksternt. Ekstern tjeneste ble vurdert til å være for dyr i første omgang. Dermed står vi igjen med alternativ 1, lokal server. Fordelen med dette er at vi raskt kan begynne å bygge opp tjenesten i påvente av en bedre hosting-løsning. Bakdelen er at en slik lokal server bare vil være aksesserbar internt på HiL. Dette vurderes foreløpig ikke som noe stor bakdel, all den tid løsningen i hovedsak er tenkt som et internt digitalt bibliotek. Dspace er bygd for enkelt eksportering av hele repositories, og kan således senere migreres til en annen hostingtjeneste relativt enkelt.

   

   

  Videre arbeid:

  Stein Tore og Lars utreder pris på lokal serverløsning inkl. en tilfredstillende backup- og driftsløsning. Dette gjøres innen neste multimediegruppemøte som ifølge planen er 27. April.

   

  Mette kommer med oppsummering av møtet. Denne legges inn her når den foreligger.

  Sak 2-4 utsettes til neste MM-møte.

   

   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1880 view(s), 5 edit(s) and 5303 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg