Was this page helpful?

16. mars 2010

  Agenda

  1. Mandat
  2. Produksjonslinjer
  3. Dokumentasjonssted
  4. Arbeidsform

  Referat

  Til stede: Lars, Thomas, Stein Tore og Mona (ref)

  Mandatet

  Vi har gått igjennom mandatet og diskutert hva det innebærer. Vi er enige om at det er mange ulike produkter og potensielle produksjonslinjer.

  Vi har studert UiO og NTNU sine nettsider for multimedia for å få tips derfra.

  Det er vanskelig å dele inn tjenestene og produktene våre. Vi må finne ut hvilke produksjonslinjer vi trenger å beskrive og deretter beskrive dem. Det vil være flere produksjonslinjer, gitt våre ulike produkter.

  Produksjonslinje for web (Lars):

  Hva skal SeLL satse på innen webutvikling? Skal man tenke ulike produksjonslinjer innen webutvikling? 1) Skreddersøm i httm og css eller 2) CMS ala Joomla (dynamiske webpubliseringsløsninger) eller 3) tilrettelegge rom i LMS-systemer. Dette er tre konkrete måter å lage websider på.

  Viktig nå: hva skal vi være gode på når det gjelder web? Vi må være gode på utvikling og tilrettelegging av LMS og CMS-systemer.

  Lars mener det er viktig med visuell design, riktig struktur, enkelt å finne frem, funksjonene jeg ønsker.

  Vi bør lage en matrise over hvilke typer oppdrag som passer med hhv Moodle og Fronter. De er tross alt ikke like! I Fronter har du liten mulighet til å legge opp ut ifra pedagogisk tilnærming du skal bruke. Fronter skal det være rom og filer. Liten mulighet til krysslinking og liten mulighet til å bruke design for å lede studentene gjennom et løp.

  Stein Tore mener at når det gjelder webdesign og skreddersøm, SeLL trenger ikke være i spissen på dette iom at vi er så få til å jobbe med det og oppdragsmengden liten. Vi skal bli skikkelig gode på Fronter, Moodle og kanskje ett dynamisk websystem som Joomla, Drupal (open source CMS).

  Produksjonslinje for podcast (Mona):

  Skisseres neste gang.

  Dokumentasjonssted

  Vi velger dwiki - tilgjengelig og åpent. Fint å samle det her. IT og TVF bruker også dette som dokumentasjonssted.

  Arbeidsformen i gruppa

  Mona leder møtene. Bytter på å skrive referat i wiki.

  (Stein Tore får ikke bidratt så mye mellom møtene før 1. juli.)

  Til neste gang

  Stein Tore:

  • Skissere matrise over produksjonslinjer
  • Prøver å beskrive produksjonslinjer med grafiske modeller og tekst (Omni Graffle)

  Ila våren:

  • Stein Tore sammenstilling Moodle og Fronter (UNISKA)

   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  5364 view(s), 28 edit(s) and 3571 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg