Was this page helpful?

2011-02-24 - Referat DL-gruppemøte

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

   

  Møte DL-gruppa 24.02.2011

  Tilstede: Lars, Thomas, Vegard, Stein Tore

   

  1. Navneendring

  Multimediagruppa heter nå Gruppe for Digitale Læringsressurser, som er i tråd med SeLLs Handlingsplan for 2011

   

  2. Utvidelse av gruppa

  Vegard er forespurt om han vil inngå i gruppa for å styrke den mediepedagogiske kompetansen som til dels ble borte med Mona. En endelig avgjørelse på dette blir tatt når ledergruppa får sett på gruppesammensetningene på SeLL under ett.

   

  3. Teknisk budsjett og utstyrsønsker

  Lars er koordinator for utstyrsbudsjett og innkjøp, og alle ønsker om innkjøp av teknisk utstyr som ikke kan føres på prosjekt skal gå via Lars. Foreløpige er følgende behov meldt inn for 2011:

  - Final Cut Pro oppdatering

  - MacBook Air for overføring av videofiler og redigering når Thomas er ute på opptak

  - MacBook Pro som erstatning for Stein Tore sin 4 år gamle bærbare Mac.

  Lars tar dette videre.

   

  4. Videoserver

  I etterkant av nedleggelsen av vår gamle videoserverleverandør SimpleCDn så har det kommet bekymringsmeldinger om stabiliteten på disse tjenestene. Gruppa konkluderer med at det vil til enhver tid vil være en usikkerhet knyttet til serverleverandører uansett hvor de ligger. Stein Tore utarbeider et kort notat til ledergruppa som belyser problematikken og kommer med alternative løsningsforslag.

   

  5. Gruppas Mandat

  Gruppa ønsker å få gjennomgått mandatet. Vårt mandat i dag er:

  Gruppas mandat er å utvikle og dokumentere IT-infrastrukturen på SeLL slik at våre ulike produksjonslinjer er oversiktlige og funksjonelle til enhver tid.

  Vi ønsker å diskutere om dette mandatet bør utvides. Stein Tore diskuterer med ledergruppa om det er behov og ønske om dette. 

   

  20110224sts

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1669 view(s), 2 edit(s) and 2023 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg