Was this page helpful?

2. september

  Innholdsfortegnelse

  Agenda

  1. DSpace - hva er gjort og hva må gjøres?
  2. Produksjonslinjer - Stein Tore legger frem forslaget han laget i vår
  3. Kort om dokumentdeling, samt ringe vår kontakt i UNINETT FAS - Armas Melati 73 55 79 19
  4. Handlingsplanen: Alle på SeLL oppdater på Web 2.0 og muligheter ...

   

  Referat

  1. DSpace - hve er gjort og hva må gjøres?

  Serverproblematikken:

  Pr i dag har vi DSpace serveren som jump-boxløsning som liger på HiL sin server. Vi hare fått et nytt tilbud fra Webdeal, men dette er for dyrt gitt dagens økonomiske situasjon. Vi bygger derfor opp tjenesten på dagens server. Men siden vi må bruke denne serveren, er det en begrensning i filstørrelse, som gjør at masterfiler ikke kan legges inn. Masterfilene ligger derfor på harddisker på Thomas sitt kontor.

  Prosjekter:

  Vi har lagt inn ern god del. Thomas har gjort klar (komprimert) de siste videoene fra det siste året. Nå skal alle aktuelle produksjoner være klare til innlegging. Praksisstudenten Ida skal legge inn alt dette materialet mens hun er her. Når dette er gjort vil Stein Tore holde en kompetanselunsj for å vise hvordan prosjektlederene må oppdatere metadata, samt gå igjennom rutinene for å legge inn nye prosjekter.

   2. Produksjonslinjer

  Stein Tore viser skisser av produksjonslinjer.

  Fin powerpoint som viser tre dimensjoner i problematikken

  1. Teknisk infrastruktur
  2. Læringsobjekter
  3. Distribusjons- og formidlingsformer

  Disse er viktig å ha som bakteppe.

  Det er en utfordring å finne ut hva som skal være utgangspunkt for produksjonslinjene:

  1. Ansvarsområder v/ personer?
  2. Produkter?

  Vi må også bestemme hvem som skal ha nytte av beskrivelsene av produksjonslinjene. Er det ansatte på SeLL og/eller våre kunder?

  Vi må illustrere enkelt slik at rutinene oppleves som effektive og ikke blir merarbeid.

  Vi trenger et møte med Mette og Line for hjelp vedrørende disse spørsmålene. Mona kaller inn til dette.

  3. Dokumentdeling

  Vi gjør ringeavtale emd Uninett FAS på neste møte.

  4. Handlingsplanen, om sosiale medier

  Gitt SeLLs økonomiske situasjon vil vi ikke bruke mer interntid på dette.

   

   

   

   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1509 view(s), 1 edit(s) and 2450 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg

  FilStørrelseDatoLagt til av 
   Produksjonslinjer.ppt
  Ingen beskrivelse
  1487 kB17:14, 2 Sep 2010steinsHendelser