Was this page helpful?

27. april

  Innholdsfortegnelse

  Agenda

  1) DSpace

  • Roller og ansvar
  • Mal for innsamling av materiale (skissere)

  2) Lenkesamling til baser vi bruker (kort)

  3) Produksjonslinje

  4) Dokumentasjon/lagringssted - starte utredning

  Referat

   

   1) DSpace

  a) Roller og ansvar

  Rolle
  Ansvar
  Person
  1. Administrator/superbruker
  • Systemansvar
  • Oppdatering av programvare
  • Bugs 
  • Godkjenner metadatas plassering/ kvalitetssikring
  Stein Tore
  2. Arkivar og koordinator av innlegginger
  • Samler inn prosjekter/ objekter med tilhørende beskrivelse og metadata etter eget skjema
  • Legger inn prosjekter/ objekter med beskrivelser og metadata i basen
  Thomas
  3. Kontroller
  • Gir riktig beskrivelse av prosjekt/ objektet
  • Kontrollerer om metadata er hensiktsmessige
  Prosjektleder
  4. Brukere av arkivet
  • Bruker basen aktivt i innsalg og utvikling av nye prosjekter
  Alle på SeLL

   

  b) Mal for innsamling av objekter til DSpace

   

   

  Link til Metadataskjema: /@api/deki/files/623/=Metadata_Rev2.xls 

  C) Arkiveringsprinsipper video- og multimediaproduksjon

  Video: kun materiale som SeLL har digitalt av video legges inn i databasen (ferdig redigert masterfilene legges inn/ Apple Pro Res Eller H264). 

  Videoprosjekter av eldre årgang legges inn uten videofiler (ikke prioritert).

   

  D) (1) Stein Tore inkaller til Kick off med Thomas 3. mai. Første møte innebefatter opplæring i Dspace og start på strukturering av hyller, kategorier og materiale.

   

  E) (2) Alle i gruppa spiller inn på lenkesamling frem til neste samling. Screen shots er et pluss! :-)

   

  F) (4) Webbasert, enkelt i bruk, deling og tilgjengelighet i fokus, gjennbruk og gjennomsiktighet.

   

  G) Lars formulerer en epost til Mette vedrørende deling av dokumenter for SeLL (vpn/ http/ NAS/ webtilgang).

   

   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1586 view(s), 2 edit(s) and 7158 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg

  FilStørrelseDatoLagt til av 
   Metadata Rev2.xls
  Ingen beskrivelse
  42 kB15:01, 27 Apr 2010steins1Hendelser