Was this page helpful?

28. april 2011

  Referat DL-gruppemøte 28. april 2011

  Tilstede: Vegard, Lars, Thomas, Stein Tore (referent).

   

  1. Dokumenthåndtering ved SeLL

  Gruppa tok en diskusjon på ulike løsninger. Vi har ulike behov for dokumenthåndtering avhengig av dokumenttype, prosjekt og hvor man er i prosjektene. Bred enighet om at egen "orden i sysakene" er første punkt. Når det gjelder dokumenthåndtering i pågående prosjekter der deling er sentralt, virker Dropbox som det beste alternativet. Gruppa tar initiativ til en kompetanselunch om dette temaet.

  Når det gjelder andre dokumenttyper og hvor de skal arkiveres vil gruppa utarbeide et forslag til rutiner. Det er viktig at disse rutinene blir på et slikt nivå at de er lette å huske og faller seg naturlig. Vi tar utgangspunkt i de tre lagringsstedene vi har i dag; Intranettet (Notes), Wikien og DSpace. Fronter er ikke aktuelt i denne sammenheng.

   

  2. Utstyre møterommet for webkonferanser og lignende.

  Møterommet vårt begynner å bli utdatert i forhold til andre møterom på HiL. Det må til en grunnleggende oppdatering, bl.a. på prosjekter og tilkoblingsmuligheter, og vi foreslår å sende en henvendelse til IT om dette. Deretter kan vi gå til anskaffelse av webkamera og mikrofon, samt starte en prosess med å informere alle på SeLL om mulighetene ved webkonferanser og møter. Et artigt, og gjennomførbart, eksperiment i etterkant av dette er å foreta et virtuellt SeLL-møte for å teste ut hvordan dette virker. Dvs. at denne aktuelle arbeidsdagen starter i heimen for de fleste, og at ledergruppa sitter på møterommet :-). En forutsetning for dette er at alle på SeLL har de nødvendige tekniske mulighetene for dette, dvs. webkamera (enten integrert i bærbar PC eller løst) og headsett med mikrofon, samt kunnskap om hvordan dette settes opp på sin egen PC.

   

  3. Nyheter innenfor IKT og Pedagogikk

  Vegard drar på NKUL til uken, og vil bruke litt tid på neste møte til å informere om saker derfra. 

   

  20110428sts

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1295 view(s), 1 edit(s) and 2115 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg