Was this page helpful?

29. November 2010

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

   

  Møte MM-gruppa 29.10.2010

  Tilstede: Lars, Thomas, Stein Tore

   

  1. Sluttføring av produksjonslinje-dokumentene

  Dokumentene legges inn i Wikien. Ansvar: Stein Tore

   

   

  2. Status Webhotell

  Lars tar saken, men har ikke hatt tid til å gjøre mer med det enda. Vi har bestemt leverandør, justhost.com, og går for bronse-versjonen (den billigste) mens vi tester.

   

   

  3. Sluttføring SeLLs MM-Wiki, hvem gjør hva, og hvordan sørger vi får at dette blir en "levende" Wiki?

  Punkter i Wiki som må ferdigstilles:

  Produksjonslinjer: Stein Tore sluttfører

  Servere: Lars reviderer denne når vi har inngått avtale med JustHost.com

  Programvare: Vi tar ut dette punktet og erstatter det med en oversikt over hvilke programvarepakker vi bruker og behersker, jfr. pkt. 4. Ansvar: Stein Tore

  LMS og CMS: Fyller ut med info om Joomla, dropper Drupal. Også inn med info om Wordpress Ansvar: Lars (på sikt)

  Backup: Har ingen gode rutiner. Forslag til rutiner:

  Video: Vi tar backup av sluttproduktet i beste kvalitet, men gjør en vurdering på om det er noe av materiale som bør beholdes for ettertiden. Vi tar uansett vare på råopptak i 6 mnd. Etter prosjektslutt. Hvis kunden vil ha adgang til alle råopptak må dette gjøres avtale om i kontraktsfasen. Likeså hvis de ønsker at vi skal ta våre på råopptak utover 6 mnd. Skal vi oppbevare råopptak utover 6 mnd. Må dette gjøres avtale om og honoreres.

  Andre multimediaprosjekter: Hver enkelt har ansvaret for å sørge for hensiktsmessige og trygge backuprutiner tilpasset sin arbeidsflyt og arbeidsrutiner. Viktig at det er strukturert mht. å kunne finne igjen materiale senere.

  SeLL-Prosjekter generelt (dokumenter): Må håndteres med bruk av HiL sine rutiner og servere. MM-gruppa undersøker med IT hvilke rutiner som gjelder.

   

  4. Nytt innslag til Wikien: Lage en enkel kompetansematrise over hvilke programvarepakker vi bruker og hvem som har kompetanse på hva. Kan være nyttig for prosjektlederene å ha en slik oversikt. 

  Vi integrerer dette punktet med Programvare-punktet i Wikien

   

  5. Diverse.

  Thomas flytter kontor. Burde Stein Tore overtatt Thomas sitt kontor slik at MM-gruppa er samlet? Tar opp dette med Mette.

   

  20101129sts

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1261 view(s), 1 edit(s) and 2543 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg