Was this page helpful?

6. april 2010

  Agenda

  1. DSpace
  2. Produksjonslinjer
  3. Lenkesamling

  Referat

  Til stede: Thomas, Lars, Stein Tore og Mona (ref)

  DSpace

  Hva er DSpace?

  DSpace er et digital repository (arkiv, bibliotek) som tar vare på data i alle mulige formater (video, lyd, bilde og dokumenter). DSpace er mye brukt av høgskoler i Norge og verden til å ta vare på forskningsdokumenter, rapporter osv, men brukes også til å lagre video, lyd og bilde.

  Alt materiale lagres på DSpace sin egen server (dvs. en egen database).

  Hensikten er å ha et bibliotek hvor vi tar vare på vår digitale "arv" på ett sted.

  Alt som lageres der lagres som "flate filer". Dvs filer som ikke er pakket inn i et komprimteringssystem.

  Tre nivåer for filformater som kan lagres i databasen: Støttes, Kjent, Ukjent

  1. Filformater som er støttet av DSpace (10-12 filtyper, .pdf, .gif, .jpeg, mpeg osv.). DSpace sikrer at disse filtypene vil være mulig å migrere til andre filtyper over tid dersom formatet skulle opphøre å eksistere, noe som er vesentlig for langtidslagring av data. 
  2. Filtyper som er kjente av DSpace. Disse filtypene identifiseres av DSpace og lagres på vanlig måte, men DSpace har ingen migrasjonsmuligheter for disse filene på det nåværende tidspunkt. Dette vil typisk være proiprietære filformater som eks. Word (doc, docx).
  3. Filtyper som verken er støttet eller er kjente. Disse lagres som rene dataobjekter. 

   

  Strukturen på databasen:

  Nivå 1: Communities

  Typisk vil dette være avdelingene ved HiL.

  Nivå 2: Collections

  Her kan man dele inn i ulike områder etter en struktur som vi finner hensiktsmessig. Feks. kan man dele inn i fagområder, prosjekter osv. Her ligger noe av utfordringen, dvs hvordan vi vil strukturere samlingen vår.

  = "Hyllene i biblioteket"

  Stein Tore jobber for tiden med nivå 2, - dvs. tenker på forslag til hvordan dette skal deles inn. Vil ha innspill fra oss andre på SeLL.

  Nivå 3: Item

  Et item er selve samlingen av filer knyttet til en datakolleksjon. Det kan være en fil eller en samling av flere filer.

  = "Innholdet i biblioteket"

  Metadata

  DSpace kan knytte metadata til alle nivåene i databasestrukturen. Man skiller her vanligvis mellom administrative metadata (eks. metadata tilknyttet Communities og Collections) og beskrivende metadata (eks. metadata som beskriver innholdet i et Item). Disse metadataene brukes for eksempel når man skal søke i databasen.

  DSpace inneholder pr. i dag ingen innebygde rutiner for overføring av metadata fra selve filene tilknyttet et Item. Det vil derfor være viktig å lage rutiner for tagging av filer med metadata slik at filene i DSpace-databasen i så stor grad som mulig har metadata som også følger selve filen. Eks. ID3-metadata for lyd, Exif-metadata for lyd og bildefiler samt pfd. Her bør vi etablere noen "minstekrav", samtidig som vi bygger en kultur for at dette blir en naturlig del av prosessen med å ferdigstille et dokument uansett format

  Opplasting i DSpace

  Opplastingsprosessen i DSpace foregår i form av såkalte "Submission". En bruker logger seg inn i DSpace og ved hjelp av enkle steg laster opp filer og beskrivende metadata. En slik "Submission" blir så sendt til godkjennelse hos DSpace-administrator som enten godkjenner den eller sender den i retur med opplysninger om manglende data, evt. endrer nødvendige metadata selv før den godkjennes og legges automatisk inn i databasen.

  Noen screendumps av en DSpace-innlevering:

   

   

   

   

   

   

  Status i prosjektet pr. nå

  Er gjort:

  Utarbeidet dokument om begrunnelsen av valg av DSpace som SeLLs Digitale Bibliotek. Denne inneholder bakgrunn for prosjektet, utredning av alternativer og en fremdriftsplan for arbeidet med SeLLs Digitale Bibliotek (vedlagt).

  Dette jobbes det med nå:

  1. Vi må finne ut hva "hyllene" i biblioteket skal hete og hvordan de skal struktureres
  2. Vi må ta en avgjørelse på hvordan vi skal "hoste" DSpace

  Hosting-alternativer:

  1. Å kjøre det som en lokal server her på SeLL (på en dedikert maskin). Ulempe: ikke tilgang utenfra. Ingen varig løsning.
  2. Å kjøpe lagringsplass på IT-avdelingen. Fordeler: koster ikke så mye. Ulemper: er prisgitt IT når det gjelder oppdateringer, installasjon og backup.
  3. Kjøpe hosting eksternt. Her har vi fått et tilbud fra Webdeal på Gjøvik på 180 000 i året, men da kan vi bruke serverplassen også til andre installasjoner som Joomla, Moodle, Wordpress eller en helt vanlig html-server. Dette ser ut som beste løsningen totalt sett - vi får en løsning som er fullverdig for hele driften på SeLL.

  Aksjon nå:

  Stein Tore kaller inn til et snarlig arbeidsmøte hvor vi diskuterer struktur og hostingalternativer.

  Ad pkt. 2 og 3 på agendaen

  Stein Tore har laget en skisse til produksjonslinje. Denne diskuterer vi på neste møte som er 13. april.

  Lenkesamling til servere, mediearkiv osv. tas også opp da.

   

   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  3582 view(s), 18 edit(s) and 5816 character(s)

  Kommentarer

  Vis 1 av 1 kommentarer: vis alle
  Oppdatert møtereferat.
  Postet 13:35, 8 Apr 2010
  Vis 1 av 1 kommentarer: vis alle
  Du må være innlogget for å poste en kommentar.