Was this page helpful?

15. september

  Agenda

  1. Backup-rutiner v/Lars
  2. Servere for å lage dynamiske websider

  Referat

  Til stede:

  Thomas, Lars, Stein Tore og Mona

  Lars er referent

   

  1. Gjennomgang av produksjonslinjer ved Stein Tore:

  Tilnærmingene til produksjonslinjer kan være mange. MM gruppen har kommet frem til i dialog med SeLL leder at et utgangspunkt i produktområdene er det riktige for Produksjonslinjer.

  Hver produksjonslinje beskrives ytterliger i wiki.

   

  2. Backup rutiner innledes ved Lars:

  Backup rutiner på videproduksjon er ressurskrevende. I enkelte tilfeller er full backup riktig, mens andre ganger er det unødvendig?

   

  Full backup av alle opptak eller backup av ferdig klippet master?

   

  Forslag:

  Prosjektledere avgjør hvorvidt full backup skal tas (betales av prosjekt).

  Oppdragsgivere informeres om valgmulighetene.

   

  3. Servere til dynamiske websider innledes av Lars:

  Dynamiske systemer som joomla, drupal og wordpress krever servere med oppdattert programvare (MySql og PHP). Dagens serverløsning gjennom IT er ikke oppdattert og kan ikke brukes på nye utviklingsprosjekter slik situasjonen er idag.

  Det forfattes en henvendelse til SeLL leder som innebefatter behov og løsninger. Diskuteres på neste møte.

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1585 view(s), 1 edit(s) and 1503 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg