Was this page helpful?

Møteplan EVU-forum, Faglig fredag og Kompetanselunsj vår 2012

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

   

  Datoer Tema Ansvar

  9.1.12

  EVU-forum:

  Handlingsplanen

  Mette
  20.1.12

  Faglig fredag:

  Granheim lungesykehus

  Thomas og Lars
  23.1.12 Kollegaveiledning - oppfølging Line og Mette
  25.1.12

  Kompetanselunsj:

  Fleksibel læring

  Anne Svanberg, BI
  6.2.12

  EVU-forum:

   

  Torgeir
  17.2.12

  Faglig fredag:

  Studietur +

  utvikling av helårs arbeidsplasser i reiselivet

  Irene

   20.2.12

  EVU-forum:

  Voksnes læring
  Egil og Berit
  5.3.12

  EVU-forum:

  A7

  John

  16.3.12

  Faglig fredag:

  Kunsthistorie

  Kristin
  19.3.12

  EVU-forum:

  Læring i og på tvers av læringskontekster

  Anne Mette
  2.4.12 EVU-forum PÅSKE
  16.4.12 EVU-forum

  Intro Kollegaveildning

  Kollegaveiledning v/Anne Mette

  Utvidet SELL møte

   

  20.4.12 Faglig fredag

  Karriereveiledning og muntlig
  v/Annelise og Torild

  30.4.12

  AVLYST

   
  14.5.12

  EVU forum/kollegaveiledning
  Uttesting av foredrag om bruk av Ikt i skolen

  Vegard
  18.5.12 Faglig fredag AVLYST
  29.5.12 EVU forum AVLYST
  11.6.12

  Kollegaveil: Irene
  EVU forum: Master

   

  Torild

  15.6.12

  Faglig fredag
  Film Angstringen  og NITO film

  v/Thomas

  25.6.12

  Kollegaveil: Line
  EVU forum: DropBox lansering

   

  Vegard, Mette og Lars

  17.8.12

  Faglig fredag
  Edutool for Krakow national Museum

   v/Mette og Lars
  20.8.12 Kollegaveil: Astrid
  EVU forum: Nettbrett
   
  Thomas og Lars
  3.9.12

  Kollegaveil: Berit
  EVU forum: Master Egil
   

   
  17.9.12

  Kollegaveil: Annelise

  EVU forum: Porto
   

  Anne Mette, Line, Vegard og Egil

  21.9.12 FF
   

   

  1.10.12             SELL møte:   Kollegaveil: Kristin
                                                      EVU forum:

  15.10.12           SELL møte:   Kollegaveil: Maranne
                                                      EVU forum

  29.10.12           SELL møte:   Kollegaveil: Thomas
                                                        EVU forum

  12.11.12           SELL møte:   Kollegaveil: Per
                                                      EVU forum

  26.11.12           SELL møte:   Kollegaveil: Egil
                                                      EVU forum

  10.12.12           SELL møte:   Kollegaveil: Lars
                                                      EVU forum

  7..1.13                SELL møte:   Kollegaveil: John
                                                      EVU forum

   

  Hvordan motivere studenter?
  Kommunikasjon - intern og ekstern
  Digitale fortellinger - "kokebok"
  Elluminate
  Master Egil
  NOKUT arbeid

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  11121 view(s), 38 edit(s) and 4438 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg