Was this page helpful?

3. mai 2010

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

   

  EVU forum 3. mai 2010
   
  Utdeling av blomstrede permer og skrivebøker. Permen er til å oppbevare artikler og PP-presentasjoner i og boken er til å skrive refleksjonslogg i.
   
  Møteplanen for EVU forum er lagt inn i wikien med temaer for hvert møte.
  Hvert møte starter med 15. minutters refleksjon rundt aksjonslæring
   
  En liten innføring i aksjonslæringsprinsipper
  Målet er at SeLL skal bli en lærende organisasjon og for at vi skal klare det er aksjonslæring valgt som strategi. Aksjonslæring er en ofte brukt strategi i utdanningsinstitusjoner
  Aksjonslæring er nært knyttet til erfaringslæring (jobber etter samme syklus)
  Aksjonene skal bestemmes av oss (ikke ledelsen), som møter de daglige utfordringene
  Mona snakket litt om dette med en ”kritiske venner” som i denne betydningen er kollegaer som kan være med å veilede og gi tilbakemeldinger på aksjoner– som er en som må være der for å gi konstruktive innspill og en som vi har tillitt til.
  Spørsmål fra Mona: Skal vi jobbe med felles aksjoner som gjelder for hele SeLL eller skal hver avd. innenfor SeLL ha sine aksjoner som de jobber med?
   
  Diskusjon av mulige aksjoner
  Bente kom med et innspill på at vi må øve på å gi tilbakemeldinger.
  Målet er å stille gode spørsmål på en riktig måte, uten å være kritisk og belærende. Selv om man ikke behersker fagfeltet til fingerspissene kan man komme med innspill slik vedkommende ser det, uten denne spesialkompetansen. Den som blir veiledet i en bestemt situasjon kan også gjøre de andre klar over hva man ønsker tilbakemelding på.
  Monica nevnte at dette med riktig form for tilbakemelding er nyttig også overfor emneansvarlige som ikke jobber på SeLL
   
  Oppsummert fra diskusjonen virker det som om det er stemning for å velge 2 aksjoner:
  1)      En aksjon for å få til bedre deling(delingskultur)
  2)      En aksjon som tar i bruk den didaktiske relasjonsmodellen
   
  Mellomarbeide/oppgave til neste gang:
  Line og Mona sender ut en oppgave om aksjoner til neste gang
  Artikkel deles ut av Line
   
  Kristin
  ref
   
   
   
   
   
  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  1239 view(s), 1 edit(s) and 2671 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg