TextBox

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere
  /***
  
      TextBox(id, class, text)
  
      (optional) id: str
  
      (optional) class : str
  
      (optional) text : str
  
  ***/
  
  var id = $id ?? @id;
  var class = $class;
  var text = $text ?? '';
  var width = $width;
  var height = $height;
  
  if(text != '') {
    <input id=(id) width=(web.size(width)) height=(web.size(height)) class=(class) value=(text) type="text" ctor="
      var val = {{ text }};
      when($this.focus) {
        if($this.val() == val) {
          $this.css({ 'color': '#000000', 'font-style': 'normal' });
          $this.val('');
        }
              $this.css({ 'background-color': '#EEF1F8' })
      }
      when($this.blur) {
        if($this.val() == '') {
          $this.css({ 'color': '#778899', 'font-style': 'italic' });
          $this.val(val);
        }
              $this.css({ 'background-color': '#FFFFFF' });
      }
    "/>
  } else {
    <input id=(id) width=(width) height=(height) class=(class) type="text" ctor="
      var val = {{ text }};
      when($this.focus) $this.css({ 'background-color': '#EEF1F8' })
      when($this.blur) $this.css({ 'background-color': '#FFFFFF' });
    "/>
  }
  
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  877 view(s), 1 edit(s) and 1256 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg