Office 365 (English)

Denne siden kan ikke endres. | Historikk
  Innholdsfortegnelse
  For å tilbakestille må du sammenligne versjonen du ønsker å tilbakestille til med den nåværende ved å velge begge fra versjonsarkivet.

  Kombinert revisionsammenligning

  Sammenligner versjon endret 16:50, 23 Aug 2017 av 708938 med versjonen endret 17:05, 23 Aug 2017 av 708938.

  Andre endringer:

  1. /body/div[2]/h2/a/@href: "mks://localhost/IT_Avdelingen/Brukerveiledninger/Studenter/Office_365?action=edit&sectionId=2""http://dwiki.hil.no/@api/deki/files/1255/=office365.PNG"
  2. /body/div[2]/h2/a/@title: "Endre seksjon""office365.PNG"
  3. /body/div[2]/h2/a/img/@alt: "Endre seksjon""office365.PNG"
  4. /body/div[2]/h2/a/img/@class: "sectionedit""internal default"
  5. /body/div[2]/h2/a/img/@src: "/skins/common/icons/icon-trans.gif""/@api/deki/files/1255/=office365.PNG"
  6. /body/div[2]/h2/a/img/@style: ingenting ⇒ ""

  Versjon fra 16:50, 23 Aug 2017

  Denne revisjonen er endret av 708938 (Sperr)

  Sign in

  1: Go to http://student.hil.no

  2: Sign in with username student number@stud.hil.no and the usual password you use on Fronter, Studentweb, etc.

  Installation

  Endre seksjon

   

  1: Click "Install Office 2016" and save the file where you can easily find it, like your desktop.

  2: Run the file you downloaded and follow the instructions.

  Important: When the installation is complete, you can start Office. You must sign in to Office with student number@stud.hil.no If you are signed in with a private account here, the license is not valid

  Versjon datert 17:05, 23 Aug 2017

  Denne revisjonen er endret av 708938 (Sperr)

  Sign in

  1: Go to http://student.hil.no

  2: Sign in with username student number@stud.hil.no and the usual password you use on Fronter, Studentweb, etc.

  Installation

  office365.PNG

  1: Click "Install Office 2016" and save the file where you can easily find it, like your desktop.

  2: Run the file you downloaded and follow the instructions.

  Important: When the installation is complete, you can start Office. You must sign in to Office with student number@stud.hil.no If you are signed in with a private account here, the license is not valid