Office 365 (English)

Denne siden kan ikke endres. | Historikk
  Innholdsfortegnelse
  For å tilbakestille må du sammenligne versjonen du ønsker å tilbakestille til med den nåværende ved å velge begge fra versjonsarkivet.

  Kombinert revisionsammenligning

  Sammenligner versjon endret 17:24, 23 Aug 2017 av 708938 med versjonen endret 17:36, 23 Aug 2017 av 708938.

  Andre endringer:

  1. /body/div[2]/h2/img/@alt: "office_install.png" ⇒ ingenting
  2. /body/div[2]/h2/img/@class: "internal default" ⇒ ingenting
  3. /body/div[2]/h2/img/@style: """-webkit-user-select: none; background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 20px 20px; background-image: linear-gradient(45deg, #eee 25%, transparent 25%, transparent 75%, #eee 75%, #eee 100%),linear-gradient(45deg, #eee 25%, white 25%, white 75%, #eee 75%, #eee 100%);"

  Versjon fra 17:24, 23 Aug 2017

  Denne revisjonen er endret av 708938 (Sperr)

  Sign in

  1: Go to http://student.hil.no

  2: Sign in with username student number@stud.hil.no and the usual password you use on Fronter, Studentweb, etc.

  Installation

  office_install.png

  1: Click "Install Office 2016" and save the file where you can easily find it, like your desktop.

  2: Run the file you downloaded and follow the instructions.

  Important: When the installation is complete, you can start Office. You must sign in to Office with student number@stud.hil.no If you are signed in with a private account here, the license is not valid

  Versjon datert 17:36, 23 Aug 2017

  Denne revisjonen er endret av 708938 (Sperr)

  Sign in

  1: Go to http://student.hil.no

  2: Sign in with username student number@stud.hil.no and the usual password you use on Fronter, Studentweb, etc.

  Installation

  1: Click "Install Office 2016" and save the file where you can easily find it, like your desktop.

  2: Run the file you downloaded and follow the instructions.

  Important: When the installation is complete, you can start Office. You must sign in to Office with student number@stud.hil.no If you are signed in with a private account here, the license is not valid