Office 365 (English)

Denne siden kan ikke endres. | Historikk
  Innholdsfortegnelse
  For å tilbakestille må du sammenligne versjonen du ønsker å tilbakestille til med den nåværende ved å velge begge fra versjonsarkivet.

  Kombinert revisionsammenligning

  Sammenligner versjon endret 17:46, 23 Aug 2017 av 708938 med versjonen endret 17:51, 23 Aug 2017 av 708938.

  Andre endringer:

  1. /body/div[2]/h2/img/@align: "left" ⇒ ingenting
  2. /body/div[2]/h2/img/@class: "internal lwrap" ⇒ ingenting
  3. /body/div[2]/h2/img/@src: "/@api/deki/files/1256/=office_install.png""/@api/deki/files/1256/=office_install.png?size=webview"
  4. /body/div[2]/h2/img/@height: ingenting ⇒ "172"
  5. /body/div[2]/h2/img/@id: ingenting ⇒ "TB_Image"
  6. /body/div[2]/h2/img/@width: ingenting ⇒ "550"

  Versjon fra 17:46, 23 Aug 2017

  Denne revisjonen er endret av 708938 (Sperr)

  Sign in

  1: Go to http://student.hil.no

  2: Sign in with username student number@stud.hil.no and the usual password you use on Fronter, Studentweb, etc.

  Installation

  office_install.png

   

  1: Click "Install Office 2016" and save the file where you can easily find it, like your desktop.

  2: Run the file you downloaded and follow the instructions.

  Important: When the installation is complete, you can start Office. You must sign in to Office with student number@stud.hil.no If you are signed in with a private account here, the license is not valid

  Versjon datert 17:51, 23 Aug 2017

  Denne revisjonen er endret av 708938 (Sperr)

  Sign in

  1: Go to http://student.hil.no

  2: Sign in with username student number@stud.hil.no and the usual password you use on Fronter, Studentweb, etc.

  Installation

             office_install.png

   

  1: Click "Install Office 2016" and save the file where you can easily find it, like your desktop.

  2: Run the file you downloaded and follow the instructions.

  Important: When the installation is complete, you can start Office. You must sign in to Office with student number@stud.hil.no If you are signed in with a private account here, the license is not valid