Påloggingsproblemer Eduroam

  Versjon datert 02:59, 19 Feb 2018

  til denne versjonen.

  Returner til Versjonsarkiv.

  Vis gjeldende versjon

  Legger ved beskrivelse på feilsøking for Eduroam pålogging.

  loggen på radius server via putty,sjekkes slik:

  less /var/log/radius/radius.log | grep brukernavn til bruker som ikke kommer inn.

  Auth: login ok eller Auth:login incorrect.

  Auth:login incorrect vil si at det er noe i veien med passordet eller brukernavn.

  Flere feilmeldinger på loggen kan vises men da kan det være andre ting det gjelder, hvor feilsøking må taes mere i dybden.

  Omstart av radius tjenesten:  rcradiusd restart

  Når radius serveren står, er en full omstart av serveren med å starte radius tjenesten i samme slengen. Dette gjøres enten fra vsphere klienten til vmware, eller hvis man får tilgang til serveren fra putty bruker man kommandoen: shutdown -r now. Da skal den være oppe igjen etter et par minutter.

  VIktig!!!!!!!

  Spør om bruker har små tegn på passord eller om bruker følger passord policy til HIL ved pålogging av studentweb/innsyn. Hvis ikke, be bruker endre passord via studreg.hil.no/ eller at vi kan endre passordet slik at den er i sync. Spør også om hvilket spesialtegn bruker har på passordet. De spesialtegn som vi vet ikke fungerer er: - + @

   

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Hvis man ikke for logget seg på Eduroam med Mac OSX:

  Under Systemvalg, sjekk om bruker er admin bruker på maskinen. Dette kan sjekkes via Brukere og Grupper under Systemvalg.

  1.  Slå av AIRPORT/Wifi under Systemvalg.
  2. Trykk på Avansert knapp under AIRPORT/Wifi 
  3.  Under fanen Wifi (foretrukne nettverk), finn eduroam og slett denne ved å bruke - (minus) tegnet.
  4. Dette gjelder ikke alle, men noen. Forskjellen ligger på hvilket Mac OSX man bruker, men et er veldig greit å sjekke uansett. Under fanen 802.1x (Brukerprofiler), slett eduroam profil ved å bruke - (minus) tegnet.
  5. Et nytt vindusbilde dukker opp hvor man skrive inn passord til admin bruker. Skriv inn admin passord. Trykk deretter OK og bruk.
  6. Øverst til høyre har man et ikon som ligner på et forstørrelsesglass. Trykk på dette, man får opp spotlight søkefunksjon til MAC OSX.  Skriv inn Nøkkelringtilgang, felt med Nøkkelringtilgang vises. Dobbelklikk på dette.  Let etter sertifikat ved navn radius.hil.no. Slett dette sertifikatet, og deretter skriv inn passord til admin bruker og trykk Oppdater instillinger.
  7. Dette gjelder ikke alle, men noen. Forskjellen ligger på hvilket Mac OSX man bruker, men et er veldig greit å sjekke uansett.

  I Nøkkelringtilgang ved feltet Kategori (venstre felt), velg passord. Hvis det ligger en rest med 802.1x passord som har med Eduroam å gjøre, slett denne også.

  Slå på Airport/ Wifi igjen, velg Eduroam  Skriv inn brukernavn@hil.no og passord til bruker. Et vindusbilde med verifiser sertifikat vises frem. Trykk på knappen Vis sertifikat. Under Godkjenning, ved feltet: Når dette sertifikatet brukes, velg Alltid godta og Forsett.

  Skriv inn admin passord og OK.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  IPod/IPad:

  Hvis man har problemer med å logge seg på Eduroam med IPod/IPad, klikk på feltet Instillinger. Under Generelt, klikk på nullstill. Klikk deretter på Nullstill nettverksinnstillinger . La nettverksinnstillingene nullstille seg, deretter prøver man å logge seg på Eduroam på nytt igjen ved å gå nettverk --> Wifi --> Eduroam--> skriv  inn brukernavn@hil.no. og passord. Trykk OK og godkjenn sertifikat.