Påloggingsproblemer Eduroam

  Versjon datert 02:57, 19 Feb 2018

  til denne versjonen.

  Returner til Versjonsarkiv.

  Vis gjeldende versjon

  Hent programvare fra:

  eduroam Configuration Assistant Tool

   
  Trykk lenken Eduroam bruker: last ned din eduroam installer. Velg Høgskolen i Lillehammer på feltet hjemme institusjon. 
  Hent inn klient for operativsystem.  Har du konfigurert eduroam tidligere vil denne programvaren slette gammel konfigurasjon og legge inn en ny. Ved innleggelse av ny konfigurasjon, se nedenfor. 
   
  For studenter (Må gjøres av en i IT-avdelingen):

  Vi har opplevd at tidligere studenter ikke får logget på Eduroam. Med tidligere studenter menes studenter som har gått tidligere på HIL og begynt igjen som ny student på Høgskolen.  Dette problemet løses ved at IT må slette bruker fra en mappe ved navn olduser på metakatalogen. Når IT har gjort dette så kan bruker prøve å logge seg på nytt igjen.

  For Ansatte:

  Hvis du mister forbindelse når du er på Eduroam betyr det som regel at ditt passord har gått ut. Gå til IT-tjenesten slik at de kan endre passordet ditt.

   
  Har du satt inn @hil.no ved siden av ditt brukernavn?

  @hil.no er for å bekrefte at du enten er student eller ansatt på Høgskolen i Lillehammer.

   

  Har du passord som samsvarer med vår passord policy:

  Passord må tilfredstille følgende kriterier : 
  Minimum 8 tegn og maksimum 12 tegn
  Minimum 1 stor(e) bokstav(er)
  Minimum 1 tall
  Kan starte med tall : Ja 
  Tillatte spesialtegn :  ! 
  Tillatte tall og bokstaver : abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789
  Hvis passordet ikke samsvarer med de kriteriene, kan du endre passord via studentregistreringsportalen.

  For ansatte av Høgskolen bees taes kontakt med IT-tjenesten for endring av passord som samsvarer med de passord kriterier nevnt ovenfor. 

  Hvis man ikke for logget seg på Eduroam med Mac OSX Leopard:

  Under Systemvalg, sjekk om bruker er admin bruker på maskinen. Dette kan sjekkes via Brukere og Grupper under Systemvalg.

  1.  Slå av AIRPORT/Wifi under Systemvalg.
  2. Trykk på Avansert knapp under AIRPORT/Wifi
  3.  Under fanen Wifi (foretrukne nettverk), finn eduroam og slett denne ved å bruke - (minus) tegnet.
  4. Dette gjelder ikke alle, men noen. Forskjellen ligger på hvilket Mac OSX man bruker, men et er veldig greit å sjekke uansett. Under fanen 802.1x (Brukerprofiler), slett eduroam profil ved å bruke - (minus) tegnet.
  5. Et nytt vindusbilde dukker opp hvor man skrive inn passord til admin bruker. Skriv inn admin passord. Trykk deretter OK og bruk.
  6. Øverst til høyre har man et ikon som ligner på et forstørrelsesglass. Trykk på dette, man får opp spotlight søkefunksjon til MAC OSX.  Skriv inn Nøkkelringtilgang, felt med Nøkkelringtilgang vises. Dobbelklikk på dette.  Let etter sertifikat ved navn radius.hil.no. Slett dette sertifikatet, og deretter skriv inn passord til admin bruker og trykk Oppdater instillinger.
  7. Dette gjelder ikke alle, men noen. Forskjellen ligger på hvilket Mac OSX man bruker, men et er veldig greit å sjekke uansett.

  I Nøkkelringtilgang ved feltet Kategori (venstre felt), velg passord. Hvis det ligger en rest med 802.1x passord som har med Eduroam å gjøre, slett denne også.

  Slå på Airport/ Wifi igjen, velg Eduroam  Skriv inn brukernavn@hil.no og passord til bruker. Et vindusbilde med verifiser sertifikat vises frem. Trykk på knappen Vis sertifikat. Under Godkjenning, ved feltet: Når dette sertifikatet brukes, velg Alltid godta og Forsett.

  Skriv inn admin passord og OK.

   

  Hvis man forsatt ikke får logget seg på, kan man sjekke oppdateringer via feltet systemoppdateringer. Ta de oppdateringene som er markert med grå først eller har med AIRPORT å gjøre. Disse oppdateringer kan være med å hjelpe på problemer som har med trådløs tilkobling å gjøre.

   

  Et annet problem har også forekommet hvor hakene mot proxy under avanserte innstillinger har blitt satt. Hak vekk på disse feltene og prøv pålogging på nytt igjen.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  IPod/IPad/IPhone:

  Bruk først verktøyet fra eduroam Configuration Assistant Tool

  Dette verktøyet sletter gammel konfigurasjon og sertifikater. Hvis dette ikke fungerer, les videre:

  Hvis man har problemer med å logge seg på Eduroam med IPod/IPad, klikk på feltet Instillinger. Under Generelt, klikk på nullstill. Klikk deretter på Nullstill nettverksinnstillinger . La nettverksinnstillingene nullstille seg, deretter prøver man å logge seg på Eduroam på nytt igjen ved å gå nettverk --> Wifi --> Eduroam--> skriv  inn brukernavn@hil.no. og passord. Trykk OK og godkjenn sertifikat.

  Sjekk også oppdateringer på IPod/IPad/IPhone via feltet Innstillinger --> Generelt --> Oppdatering for nye oppdateringer kan forbedre wifi forbindelser (også mot Eduroam)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------