Was this page helpful?

PBL-metoden

  Om PBL

  PBL står for problembasert læring. PBL står ofte i et motsetningsforhold til fagbasert utdanning. Legger man PBL til grunn skal det studentene lærer ha sitt utgangspunkt i fortolkning av et åpent problem. Det betyr at oppgavene ofte er formulert som et oppdrag studentene skal løse.

  Det finnes sterke og svake utgaver av PBL:

  • PBL som helhetlig strategi for et utdanningsløp (sterk variant)
  • PBL som enkeltstående metodeinnslag i et utdanningsløp (svak variant)

  Studentene skal videre jobbe i grupper etter en spesiell problemsløsningssyklus (7-trinnsmodellen).

  Hvis du vil lære mer om PBL kan du lese vedlagte materiale på denne siden eller kontakte Mona Stokke for veiledning.

  Om PBL som strategi og metode (.ppt) (Mona Stokke) 

  Hvordan lage gode PBL-oppgaver?

  En god PBL-oppgave har disse egenskapene: 

  • Skal likne på situasjoner studenten møter i arbeidslivet
  • Man skal lære å ”tenke og handle” som en yrkesutøver!
  • Får studenten til å identifisere seg
  • Er utformet slik at de utfordrer tenkning, gir grunn til diskusjon, og at det er mulighet til å endre på eller utvide det en vet fra før

  Oppgavene man bruker i PBL kan være av disse typene:

  Problem- og forklaringsoppgaver (f.eks. kasutstikk):

   Skjermbilde 2010-03-15 kl. 11.49.24.png

  Handlingsorienterte oppgaver (situasjonsbeskrivelser):

  Skjermbilde 2010-03-15 kl. 11.48.07.png

  Drøftingsoppgaver:

  Skjermbilde 2010-03-15 kl. 11.46.01.png

   

  Gruppebasert læring

  I PBL jobber studentene alltid i grupper. Gruppene likner arbeidsfellesskap som studentene møter i praksis. Grupper er en trygg sosial plattform for utforsking av faget. I tillegg utvikler studentene sosial og faglig kompetanse, de bryner seg på andres meninger, får utfordringer og må diskutere. Dette utvikler dem som fagpersoner.

  Gruppen ledes av en gruppeleder og det gjennomføres minst to PBL-møter. Det er nødvendig at gruppene gjør dette før de starter jobbingen:

  1. Diskuterer "kontrakt" og gjensidige forventninger
  2. Velg en gruppeleder: ansvar for tidsbruk, fremdrift, og samler trådene
  3. Velg en gruppesekretær: skriver på tavle, flipp, oppsummerer fra gruppa
  4. Lag møteplan og hold denne
  5. Skriv ned ansvarsfordeling for deloppgaver, med frister

  Arbeidssyklus

  I PBL skal studentene følge en bestemt arbeidssyklus. Erfaring viser at studenter som ikke er vant med å jobbe etter denne metoden bruker for liten tid på de første fasene - de hopper for raskt på et problem. Det er derfor viktig at de får veiledning i hvordan de skal jobbe etter denne modellen, samt gi dem nok arbeidstid til å jobbe seg igjennom de første fasene.

  Skjermbilde 2010-03-15 kl.
11.19.17.png

   

   

   

   

   

   

   

  PBL-møter

  På det første PBL-møtet jobbes det med fase 1-5.

  Dokumentet under kan være til hjelp i dette arbeidet:

  mote1.png

  Fasearbeid (.doc)

   

  Eksempel på referat fra første PBL-møte:

  mote1b.png

  Møtereferat med arbeidsfordeling (.doc)

  På det andre PBL-møtet jobbes det med fase 7, hvor studentene sammenfatter de de har lest seg opp på, anvender kunnskapen i problemløsningen og konkluderer mht problemet. Det vil være ulikt hvordan studentene skal dokumentere problemløsningen, det kan være et vitenskapelig essay, et foredrag mm. Her bør læreren velge sjangere som passer med den kompetansen som skal utvikles.

  Hvordan lage et godt manus til PBL-videoer?

  For å utvikle PBL-videoer som er faglig relevante, ved det at de reiser akkurat de problemstillingene man mener er sentrale i yrkesutøvelsen/fagfeltet, er det nødvendig å samarbeide med faglærerne i manusskrivingen.

  Det er også viktig å bli enige i hva som er målsetningen med PBL-oppgaven, gitt det formulerte læringsmålet/læringsutbyttet i studie- og emneplaner, og utvikle manuset i tråd med dette. For å sikre at alle har samme forståelse av målet er det viktig å formulere målet skriftlig i skjema for oppdragsløsning (.doc).

  Man må bli enige om hva slags type PBL-oppgave det er snakk om: problem- eller forklaringsoppgave, handlingsorientert oppgave eller drøftingsoppgave (se punktet over). Dette vil ha betydning for valg av filmsjanger og manusutvikling.

  Det kan også være aktuelt å kontakte folk fra praksisfeltet til å mulige beskrive problemsituasjoner. For å få inn forslag til problemsituasjoner som kan brukes som grunnlag for å utvikle PBL-oppgaver eller PBL-videoer, kan man bruke dette problemformuleringsskjemaet (.doc). Hvis man sender ut dette til mange praktikere, vil man kunne få mange utgangspunkter å velge blant, samt god oversikt over klassiske problemstillinger i fagfeltet.

   

  Litteratur

  Bjørke G. 1996. Problembasert læring. Oslo: Tano Aschehoug

  Pettersen R. 2005. PBL for studenten : en introduksjon til PBL for studenter og lærere. Oslo: Universitetsforlaget

  Pettersen. R.2005. Kvalitetslæring i høyere utdanning. Oslo: Universitetsforlaget

  Segerstad H. et. al 2006. Problembasert læring: ideen, veilderen og gruppen. Oslo: Pensumtjenesten.

   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Pages that link here
  Sidestatistikk
  16645 view(s), 39 edit(s) and 7438 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg

  FilStørrelseDatoLagt til av 
   mote1.png
  Ingen beskrivelse
  2.68 kB11:42, 15 Mar 2010monasHendelser
   mote1b.png
  Ingen beskrivelse
  7.87 kB11:46, 15 Mar 2010monasHendelser
   pbl-trekant.jpg
  Ingen beskrivelse
  26.24 kB08:38, 23 Aug 2010monasHendelser
   pbl-trekant.png
  Ingen beskrivelse
  6.6 kB08:35, 23 Aug 2010monasHendelser
   PBL_metoden.ppt
  Ingen beskrivelse
  1362.5 kB13:15, 15 Feb 2010monasHendelser
   problembeskrivelse.doc
  Ingen beskrivelse
  23.5 kB12:05, 26 Apr 2010monasHendelser
   problembeskrivelse.docx
  Ingen beskrivelse
  12.5 kB12:02, 26 Apr 2010monasHendelser
   Skjermbilde 2010-03-15 kl. 11.13.33.png
  Ingen beskrivelse
  61.18 kB11:21, 15 Mar 2010monasHendelser
   Skjermbilde 2010-03-15 kl. 11.19.17.png
  Ingen beskrivelse
  49.63 kB11:28, 15 Mar 2010monasHendelser
   Skjermbilde 2010-03-15 kl. 11.46.01.png
  Ingen beskrivelse
  85.82 kB11:54, 15 Mar 2010monasHendelser
   Skjermbilde 2010-03-15 kl. 11.48.07.png
  Ingen beskrivelse
  82.24 kB11:56, 15 Mar 2010monasHendelser
   Skjermbilde 2010-03-15 kl. 11.49.24.png
  Ingen beskrivelse
  59.57 kB11:57, 15 Mar 2010monasHendelser
   Verktoy_fasearbeid.doc
  Ingen beskrivelse
  27 kB12:03, 15 Mar 2010monasHendelser
   Verktøy_fordelingavlaringsmal.doc
  Ingen beskrivelse
  30.5 kB12:03, 15 Mar 2010monasHendelser