Was this page helpful?

Oppgave om organisasjonslæring

  Innholdsfortegnelse
  • Ta utgangspunkt i det du nå vet om organisasjonslæring
  • Hvordan mener du SeLL bør jobbe med sin kultur, struktur og sine systemer for å fremme organisasjonslæring? (Prioriter to forslag pr. tema)


  Gi dine svar under.

   

  Kristin:

  Struktur:

  • Under handlingsplanarbeidet foreslo jeg at prosjektleder- og medarbeider(e) burde skrive en oppsummeringsrapport/evalueringsrapport for hvert enkelt prosjekt som presenteres for alle på SeLL. Denne rapporten burde inneholde hva som har gått bra og hva som har gått mindre bra. På den måten kunne en videreføre gode erfaringer over og inn i nye prosjekter og ikke gjøre samme "feil" i liknende prosjekter. I studieprosjekter og konferanseprosjekter bør man også ha gjennomført en student/deltakerevaluering slik at man også gjenspeilet tilbakemeldingene fra "brukergruppene" i denne rapporten.

  Kultur:

  • Være bevisst spillereglene på SeLL. Kanskje skal vi se på dem sammen nå som det har vært en del utskiftninger av personalet på SeLL slik at alle føler at dette er "våre" spilleregler, dette tror vi på!. Jeg tror at vi mør ha maks 5 spilleregler som er bærende verdier for SeLL og som vi lett husker og kan identifisere oss med.Poenget med å ha spilleregler er at alle skal kunne spillereglene på rams og bruke dem bevisst i hverdagen!

  System:

  • Tror at A7 løser mye av dette med "deling" av informasjon. En strukturering av video/produksjonsdatabase som det jobbes med nå tror jeg blir bra. endret 07:52, 16 Apr 2010

  Monica


  For å fremme organisasjonslæring bør SeLL jobbe med følgende:

  Kultur:

  • Utarbeide en felles modell for hvordan vi gir "konstruktiv kritikk" til hverandre.
  • Legge opp til at vi drøfter samfunnsaktuelle tema fra aviser SeLL abonnerer på (F.eks. Aftenposten). F.eks en forlengelse av lunsjen i perioder hvor det ikke er veldig hektisk. Tverrfaglige diskusjoner kan medføre en synliggjøring og bevisstgjøring av våre "mentale kart".

  Struktur:

  • Initiere til mer teamarbeid ved at vi deler mer av hverandres "produksjon" -og dermed styrker "totaltproduktet" ut til oppdragsgiver ved å utnytte hverandres spisskompetanse (f.eks. sender studieplaner, presentsjoner etc. til gjennomlesning og kommentarer).

  Systemer:

  • Alle som jobber med samme prosjekt, bør ha tilgang til prosjektets dokumenter(f.eks. prosjektleder og prosjektmedarbeider) på et felles lagringssted. Dette bidrar til at vi blir mindre sårbare ved sykdom etc.
  • Velge ut et par årlige "aksjoner" som skal gjennomføres og evalueres i ettertid (f.eks. didaktisk relasjonsmodell).

  God påske! endret 13:44, 26 Mar 2010
   

  Line

  Jeg har litt problemer med hva som er struktur og hva som er system, men prøver meg fram... :-)

  Struktur:

  • Obligatorisk sluttevalueringsmøte av prosjekter og hvordan samarbeidet har fungert. Videreformidles til alle på SeLL med oppsummering av hva man har lært, hva som har gått galt og hva som har vært vellykket.
  • Jobbe mer i team og med forskjellige personer og fagområder (= mere morro!)

  System:

  • Finne system for deling: Felles mapper for prosjekter som alle har tilgang til (ikke bare for de som jobber i prosjektet). A7 kan kanskje dekke dette behovet, eller?

  Kultur:

  • Kartlegge eget mentalt kart
  • Være på "tilbudssida" med å dele sine erfaringer, og utøv kollegaveiledning med noen som man vanligvis ikke samarbeider så ofte med.. endret 14:36, 26 Mar 2010

   

  Mona

  Kultur:

  • Åpenhet og ærlighet
  • Lytt til andre, ikke gå inn for å kun forsvare ditt eget syn
  • Ros, støtte
  • Involvering i beslutninger
  • Direkte tale, man må si det man virkelig mener, ikke harmonisere og glatte over.
  • Vi må få kompetanse i å gi tilbakemeldinger man kan lære av (kommunikasjonsferdigheter)
  • Det må være lov å prøve ut nye ting, og å gjøre feil, - feil skal ikke rakkes ned på verken foran personen det gjelder eller, som baksnakking, i møter og annet. Konstruktive samtaler med den det gjelder bør være gjeldende og her må man ha et lærende formål
  • Våg å gi andre plass og handlingsrom, ikke vær kontrollorientert og slik gå inn for å beskytte kun dine egne interesser
  • Vi må være våkne på at et inntjeningssystem kan bidra til usunn konkurransementalitet (uten at jeg mener at vi skal slutte med inntjening, - vi må bare være våkne slik at vi ikke får en negativ kultur i gruppa bryter ned samholdet)

  Systemer:

  • Vi må ha tilgang til alle dokumenter via en felles server, som det igjen må være mulig å aksessere hjemmefra, via vpn eller via web. dosvold og nanna fungerer ikke slik i dag. En http-server kan være nyttig for oss.
  • Vi må bygge opp en fornuftig mappestruktur på serveren, og dokumenter må lagres her og ikke på eget hjemmeområde. På hjemmeområdet lagres kun private dokumenter. Slik tilgang til dokumenter fremmer «gjennomsiktighet», vi kan lære av kollegers praksis (feks. Kursplaner, kontrakter, mm). I tillegg er det enkelt å lenke opp til dokumentene i stedenfor å sende vedlegg.
  • Evaluering må prioriteres på lik linje med utvikling og gjennomføring av prosjekter

  Struktur:

  • Jeg opplever at vår nye struktur er til det gode for organisasjonslæring. Det vi imidlertid må være nøye på, er å gjennomøfre rutinene for prosjektflyt, som vi jobbet frem i vinter.

  Annelise


  Annelises kommentarer ( tatt i betraktning at hun ikke har vært ansatt så lenge og synes det er vansklig å skille mellom kultur, struktur og system)

  Systemer/struktur

  • Tilgang av felles mapper på felles serveren - slik at vi kan bruke dokumenter av hverandre. På denne måten vil vi også kunne få ideer og forhåpentlig kanskje få tilbakemeldinger på det vi gjør..
  • Fortsette med "faglig fredag". På denne måten får vi mer innblikk i hva som skjer og også muligheten til å sette seg inn i andre kollegers arbeidsoppgaver i en ellers så hektisk arbeidsdag. Ha felles forum - og dele på kunnskap.
  • Kollegeveiledning - føler litt på det at vi jobber sammen men også mye alene. Viktig med kompetanseheving - samt å dele på erfaringsutveksling.


  Kultur:

  • Ha forståelse for at vi har ulike interessegrupper - SeLL med målgruppe på de som er voksne og kombinerer utdanning og jobb og HiL med fulltidsstudneter. Føler at det er ulike oppfatninger i forhold til regelverk, prosesser m.m. Få til mer felles språk og interesser?
  • Bruke tid til å gå gjennom de ulike prosjektene- se hva som har vært bra og hva som kanskje kan bli bedre. Ha takhøyde for å gi konstruktive tilbakemeldinger. Dele på kunnskap om hva vi driver med.

   

  Mette


  System

  • Jeg tror vi har en org. som kan fungere, men det er avhenging av at hver enkelt setter sine ideer for deling og samhandling og teamtenkning "ut i livet". Tenker litt på om det rett og slett skal stå i stillingsbeskrivelsen for prosjektlederne evt alle.

  Struktur

  • Få til rutiner og verktøy som støtter deling og samhandling. bla dokumentdeling.
  • Samtidig er det viktig at vi tenker enkelt og ikke "innfører nye it systemer".

  Kultur

  • Henger litt samenne med det som stå under system at vi må bygge en kultur og at det å dele ikke blir merarbeid men noe vi gjør fordi det gir noe tilbake også, uten at det blir for omfattende....
  • HAr lyst til at vi på mandag kanskje går i retning av at hver enkelt skal sette opp sine individuelle mål i dette arbeidet...........

   

  John

  Var ikke til stede under presentasjonen, men prøver meg alikevel (tankene delvis et annet sted da jeg skulle ha sittet på flyet til Berlin :-) )

  Kultur:

  • Kollektivt ansvar men også tilrettelegge for individuelle behov
  • Samarbeid, kompetansedeling og kolegaveiledning som grunnlaget for trivsel og suksess

  Struktur

  • Gode kjøreregler for arbeidsflyt
  • Vi blir aldri bedre en det svakeste leddet, derfor utføre oppgavene innfor gitte frister

  System:

  • Utnytte de muligheter som ligger i valgte IKT-løsninger
  • Evalueringer/erfaringsdelinger som utgangspunkt for kvalitetsarbeid endret 09:26, 16 Apr 2010

   

  Lars


  Kultur: 

  • åpenhet, deltagelse, deling og ærlighet.

  Struktur og system: 

  • Det er viktig at organisasjonen har tilgang på tilfredstillende infastruktur samt benytter seg av teknologi som undebygger deling og samhandling.

   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  5521 view(s), 13 edit(s) and 9046 character(s)

  Kommentarer

  Vis 10 av 10 kommentarer: vis alle
  Kristin:

  Struktur:
  Under handlingsplanarbeidet foreslo jeg at prosjektleder- og medarbeider(e) burde skrive en oppsummeringsrapport/evalueringsrapport for hvert enkelt prosjekt som presenteres for alle på SeLL. Denne rapporten burde inneholde hva som har gått bra og hva som har gått mindre bra. På den måten kunne en videreføre gode erfaringer over og inn i nye prosjekter og ikke gjøre samme "feil" i liknende prosjekter. I studieprosjekter og konferanseprosjekter bør man også ha gjennomført en student/deltakerevaluering slik at man også gjenspeilet tilbakemeldingene fra "brukergruppene" i denne rapporten.

  Kultur:
  Være bevisst spillereglene på SeLL. Kanskje skal vi se på dem sammen nå som det har vært en del utskiftninger av personalet på SeLL slik at alle føler at dette er "våre" spilleregler, dette tror vi på!. Jeg tror at vi mør ha maks 5 spilleregler som er bærende verdier for SeLL og som vi lett husker og kan identifisere oss med.Poenget med å ha spilleregler er at alle skal kunne spillereglene på rams og bruke dem bevisst i hverdagen!

  System:
  Tror at A7 løser mye av dette med "deling" av informasjon. En strukturering av video/produksjonsdatabase som det jobbes med nå tror jeg blir bra. endret 08:52, 16 Apr 2010
  Postet 14:03, 26 Mar 2010
  For å fremme organisasjonslæring bør SeLL jobbe med følgende:

  - Kultur:

  Utarbeide en felles modell for hvordan vi gir "konstruktiv kritikk" til hverandre.

  Legge opp til at vi drøfter samfunnsaktuelle tema fra aviser SeLL abonnerer på (F.eks. Aftenposten). F.eks en forlengelse av lunsjen i perioder hvor det ikke er veldig hektisk. Tverrfaglige diskusjoner kan medføre en synliggjøring og bevisstgjøring av våre "mentale kart".

  - Struktur:

  Initiere til mer teamarbeid ved at vi deler mer av hverandres "produksjon" -og dermed styrker "totaltproduktet" ut til oppdragsgiver ved å utnytte hverandres spisskompetanse (f.eks. sender studieplaner, presentsjoner etc. til gjennomlesning og kommentarer).

  - Systemer:

  Alle som jobber med samme prosjekt, bør ha tilgang til prosjektets dokumenter(f.eks. prosjektleder og prosjektmedarbeider) på et felles lagringssted. Dette bidrar til at vi blir mindre sårbare ved sykdom etc.

  Velge ut et par årlige "aksjoner" som skal gjennomføres og evalueres i ettertid (f.eks. didaktisk relasjonsmodell).

  God påske! endret 14:44, 26 Mar 2010
  Postet 14:40, 26 Mar 2010
  Jeg har litt problemer med hva som er struktur og hva som er system, men prøver meg fram... :-)

  Struktur:
  1)Obligatorisk sluttevalueringsmøte av prosjekter og hvordan samarbeidet har fungert. Videreformidles til alle på SeLL med oppsummering av hva man har lært, hva som har gått galt og hva som har vært vellykket.
  2) Jobbe mer i team og med forskjellige personer og fagområder (= mere morro!)

  System:
  1)Finne system for deling: Felles mapper for prosjekter som alle har tilgang til (ikke bare for de som jobber i prosjektet). A7 kan kanskje dekke dette behovet, eller?

  Kultur:
  1) Kartlegge eget mentalt kart
  2) Være på "tilbudssida" med å dele sine erfaringer, og utøv kollegaveiledning med noen som man vanligvis ikke samarbeider så ofte med.. endret 15:36, 26 Mar 2010
  Postet 15:34, 26 Mar 2010
  Kultur:
  Åpenhet og ærlighet
  Lytt til andre, ikke gå inn for å kun forsvare ditt eget syn
  Ros, støtte
  Involvering i beslutninger
  Direkte tale, man må si det man virkelig mener, ikke harmonisere og glatte over.
  Vi må få kompetanse i å gi tilbakemeldinger man kan lære av (kommunikasjonsferdigheter)
  Det må være lov å prøve ut nye ting, og å gjøre feil, - feil skal ikke rakkes ned på verken foran personen det gjelder eller, som baksnakking, i møter og annet. Konstruktive samtaler med den det gjelder bør være gjeldende og her må man ha et lærende formål
  Våg å gi andre plass og handlingsrom, ikke vær kontrollorientert og slik gå inn for å beskytte kun dine egne interesser
  Vi må være våkne på at et inntjeningssystem kan bidra til usunn konkurransementalitet (uten at jeg mener at vi skal slutte med inntjening, - vi må bare være våkne slik at vi ikke får en negativ kultur i gruppa bryter ned samholdet)

  Systemer:
  Vi må ha tilgang til alle dokumenter via en felles server, som det igjen må være mulig å aksessere hjemmefra, via vpn eller via web. dosvold og nanna fungerer ikke slik i dag. En http-server kan være nyttig for oss.
  Vi må bygge opp en fornuftig mappestruktur på serveren, og dokumenter må lagres her og ikke på eget hjemmeområde. På hjemmeområdet lagres kun private dokumenter. Slik tilgang til dokumenter fremmer «gjennomsiktighet», vi kan lære av kollegers praksis (feks. Kursplaner, kontrakter, mm). I tillegg er det enkelt å lenke opp til dokumentene i stedenfor å sende vedlegg.
  Evaluering må prioriteres på lik linje med utvikling og gjennomføring av prosjekter

  Struktur:
  Jeg opplever at vår nye struktur er til det gode for organisasjonslæring. Det vi imidlertid må være nøye på, er å gjennomøfre rutinene for prosjektflyt, som vi jobbet frem i vinter.
  Postet 11:00, 14 Apr 2010
  Annelises kommentarer ( tatt i betraktning at hun ikke har vært ansatt så lenge og synes det er vansklig å skille mellom kultur, struktur og system)

  Systemer/struktur
  Tilgang av felles mapper på felles serveren - slik at vi kan bruke dokumenter av hverandre. På denne måten vil vi også kunne få ideer og forhåpentlig kanskje få tilbakemeldinger på det vi gjør..
  Fortsette med "faglig fredag". På denne måten får vi mer innblikk i hva som skjer og også muligheten til å sette seg inn i andre kollegers arbeidsoppgaver i en ellers så hektisk arbeidsdag. Ha felles forum - og dele på kunnskap.

  Kollegeveiledning - føler litt på det at vi jobber sammen men også mye alene. Viktig med kompetanseheving - samt å dele på erfaringsutveksling.


  Kultur:
  Ha forståelse for at vi har ulike interessegrupper - SeLL med målgruppe på de som er voksne og kombinerer utdanning og jobb og HiL med fulltidsstudneter. Føler at det er ulike oppfatninger i forhold til regelverk, prosesser m.m. Få til mer felles språk og interesser?

  Bruke tid til å gå gjennom de ulike prosjektene- se hva som har vært bra og hva som kanskje kan bli bedre. Ha takhøyde for å gi konstruktive tilbakemeldinger. Dele på kunnskap om hva vi driver med.
  Postet 14:06, 14 Apr 2010
  System
  Jeg tror vi har en org. som kan fungere, men det er avhenging av at hver enkelt setter sine ideer for deling og samhandling og teamtenkning "ut i livet". Tenker litt på om det rett og slett skal stå i stillingsbeskrivelsen for prosjektlederne evt alle.

  Struktur
  Få til rutiner og verktøy som støtter deling og samhandling. bla dokumentdeling.
  Samtidig er det viktig at vi tenker enkelt og ikke "innfører nye it systemer".

  Kultur
  Henger litt samenne med det som stå under system at vi må bygge en kultur og at det å dele ikke blir merarbeid men noe vi gjør fordi det gir noe tilbake også, uten at det blir for omfattende....
  HAr lyst til at vi på mandag kanskje går i retning av at hver enkelt skal sette opp sine individuelle mål i dette arbeidet...........
  Postet 09:22, 16 Apr 2010
  Var ikke til stede under presentasjonen, men prøver meg alikevel (tankene delvis et annet sted da jeg skulle ha sittet på flyet til Berlin :-) )

  Kultur:
  Kollektivt ansvar men også tilrettelegge for individuelle behov
  Samarbeid, kompetansedeling og kolegaveiledning som grunnlaget for trivsel og suksess

  Struktur
  Gode kjøreregler for arbeidsflyt
  Vi blir aldri bedre en det svakeste leddet, derfor utføre oppgavene innfor gitte frister

  System:
  Utnytte de muligheter som ligger i valgte IKT-løsninger
  Evalueringer/erfaringsdelinger som utgangspunkt for kvalitetsarbeid endret 10:26, 16 Apr 2010
  Postet 10:25, 16 Apr 2010
  Kultur: åpenhet, deltagelse, deling og ærlighet.

  Struktur og system: Det er viktig at organisasjonen har tilgang på tilfredstillende infastruktur samt benytter seg av teknologi som undebygger deling og samhandling.
  Postet 08:13, 19 Apr 2010
  Mye er sagt og det er ikke lett å komme på nye momener inn her. Her er det som kommer meg i tankene når jeg tenker på kultur, struktur og prosesser i forhold til organisasjonslærin.

  Kultur
  - Å være åpen og spontan i forhold til deling av erfaringer både innad i prosjktet og innad i SeLL.
  - Være forberedt til møter.
  - Være villig til å by på seg selv.

  Struktur
  - Få inn erfaringsdeling i flere fora (er foreslått i dag på Studieutviklingsmøtet)på SeLL

  Prosesser
  - Å ha et sted på wikien eller annet sted på nettet hvor vi får ned våre erfaringer i form av "best practice". endret 13:08, 19 Apr 2010
  Postet 13:08, 19 Apr 2010
  Mye er sagt fra før og er ganske enig i alt som har blitt sagt.

  Kultur
  - Åpen med hverandre og ikke være redd for å se mening eller fortelle noen hvis du har en ide. Vi jobber sammen men med forskjellig ting så deling er viktig for å skape et godt miljø samt kultur.

  Struktur
  - Ha gode rutiner for åssen vi skal dele våre erfaringer.

  Prosesser
  - Et sted på Wikien høres ut som en kjempe ide Per!! Liker det!
  Postet 11:45, 22 Apr 2010
  Vis 10 av 10 kommentarer: vis alle
  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg